Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názovspomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.

V roku 822 sa teda po prvý raz spomínajú akísi Moravania, zrejme sa tým mysleli práve tieto kmene. V roku 833 pripojením Nitrianskeho kniežatstva vytvorili Veľký štát, neskôr nazývaný Veľká Morava. Označenie Moravania v súvislosti s obyvateľmi Veľkej Moravy sa používalo popri označeniu Sloveni.

Dnes sú Moravania zastúpení radom svojráznych etnografických skupín, z ktorých najznámejší sú Hanáci, Lasi, Valasi, Moravskí Slováci a Horáci. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so západoslovenskými nárečiami.
V oblasti podpory a zachovania kultúry moravskej národnostnej menšiny na Slovensku pôsobia občianske združenia Moravský kultúrny zväz, Morava Krásna Zem a hudobná skupina Moravan.

Medzi hlavné, najdôležitejšie kultúrne aktivity, podujatia a výstupy v oblasti kultúry moravskej národnostnej menšiny patria Moravské jaro a Masopustné moravské slávnosti – kultúrne podujatia zamerané na folklórne zvyky pri vítaní jari, Stretnutie Moravanov pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda – kultúrne podujatie pripomínajúce moravské korene, Slávnosti a Jazda kráľov – prezentácia kultúrnych tradícií a zvykov Moravanov. Významne miesto tu má aj festival kultúry a tanca pripomínajúci moravský folklór, Morava Krásna Zem. Pôsobia tu aj detské folklórne súbory reprezentujúce moravské tance, piesne a tradície, ako napríklad folklórny súbor Dúbravček, hudobno-folklórny klub Spievanka, ľudová hudba hrajúca moravské skladby Dúbravienka, hudobná skupina Notečka, a dychová hudba Považská Veselka.

Moravania žijúci na Slovensku používajú slovenský, prípadne český jazyk, ktoré sa vyvinuli zo staroslovienčiny, pôvodného jazyka Moravanov. Na Slovensku neexistuje národnostné školstvo špeciálne pre moravskú národnostnú menšinu.

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//moravska-narodnostna-mensina/