Skupina nejvýznamnějších kulturních institucí, které nesou v názvu slovo národní, se rozroste. Od 1. ledna 2019 vznikne Národní muzeum v přírodě, kde pod správou Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dále budou také skanzen Zubrnice v Ústeckém kraji, soubor lidových staveb Veselý Kopec na Vysočině a Hanácké skanzen v Příkazích.

„K Národnímu divadlu, Národnímu technickému muzeu a Národnímu muzeu přibude Národní muzeum v přírodě,“ uvedl v Rožnově při podpisu ministr kultury Antonín Staněk. Ačkoliv je to pro rožnovský skanzen zcela zásadní změna, návštěvníci ji v nejbližší sezoně prakticky nepoznají. V první fázi půjde o změny ve vnitřním fungování skanzenů. „Zároveň ale budeme muset sáhnout do našich zaběhnutých postupů. A to vždycky přináší zlepšení,“ naznačil ředitel skanzenu Jindřich Ondruš, který povede i Národní muzeum v přírodě. V otázce dlouhodobých vizí zatím nechce být konkrétní. Jisté je, že koncept živého muzea, který se osvědčil v Rožnově, rozšíří i do ostatních organizací.

„Nejsou to žádné Popelky, ale velmi kvalitní soubory historických staveb. Zhruba z padesáti procent dokážou být soběstačné,“ upozornila ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. Přechod tří památek z NPÚ pod přímou správu ministerstva kultury, které spravuje rožnovský skanzen, chápe jako logický krok. NPÚ má ve své správě především hrady a zámky a péče o ně je po odborné stránce odlišná od fungování skanzenů. „Přesto se rozvíjely správným směrem, kterým mají muzea v přírodě jít. Jen ne dostatečně. Proto je teď první úkol pomoct jim dostat to o úroveň výš,“ naznačil Ondruš.

Skanzen Zubrnice funguje od 70. let minulého století a vykazuje velmi dobré výsledky. Tvoří jej historická vesnice v Českém středohoří. Původní stavby doplňují přenesené objekty, včetně malého nádraží s muzejní expozicí dopravy. Dobrou odezvu od návštěvníků má i soubor lidových staveb na Veselém Kopci u Hlinska, pod který spadá i památková rezervace lidové architektury zvaná Betlém v Hlinsku. Jsou to roubené objekty, které se začaly stavět od poloviny 18. století. Soubor především hospodářských staveb v Příkazích je z trojice nejmladší. Doplácel na velkou personální nouzi, kterou NPÚ měl při správě památek. „Je to velmi malá organizace. Lidé jí věnovali velké množství věcí, které odkazují na um našich předků. A jsou rozčarovaní, že to není adekvátním způsobem vystavené,“ upozornil Staněk. Tam by zřejmě měla být změna viditelná nejrychleji ze všech míst. Rožnovský skanzen má 112 kmenových zaměstnanců. A tedy i dostatek odborníků v nejrůznějších profesích, které jsou při vzniku historické expozice potřeba. Skanzeny ze své podstaty uchovávají nejen historii, ale i řemeslnou zručnost a postupy minulých generací. „To je to, co potřebujeme. Ne pseudonárodovecké řeči, ale návrat k hmatatelným kořenům. Tedy k tomu, co naši předkové vytvořili a předali nám,“ prohlásil Staněk.

Společně s organizacemi přechází pod nové vedení i celkem 25 zaměstnanců a tři nově vytvořená pracovní místa, která mají chybějící personál doplnit. V provozních nákladech jde zhruba o 15,5 milionu korun. Ekonomická stránka celého převodu zatím není zcela veřejná. Organizace mají dál fungovat samostatně, jako jednotlivá střediska. Provoz si dílem hradí z vlastních výdělků, dílem z peněz od státu. Nejvíc peněz zřejmě aktuálně potřebují v Zubrnicích. „Je tam několik mlýnů, které chtějí rekonstruovat, nebo znovu vystavět. Budovy potřebují opravy,“ popsal technický náměstek ředitele rožnovského skanzenu Milan Gesierich. Odhadem může být potřeba asi 150 milionů korun.

Zdroj: https://zlin.idnes.cz/narodni-muzeum-v-prirode-roznov-zubrnice-vesely-kopec-prikazy-pvy-/zlin-zpravy.aspx?c=A181212_444931_zlin-zpravy_ras