Tak jsme letos oslavili desáté výročí této soutěže. Tato soutěž si zachovala komorní prostředí, je koncipována pro menší počet ůčastníků. Optimální účastnická tabulka je pro deset účastníků, kdy se vzájemně utká každý s každým. Uvažované tabulky umožňují dvoustupňové rozdělení do skupin o postup do dvaceti přítomných.

Vzhledem k přísným předpisům v souvislosti se střelnými zbraněmi ve vlastním zájmu dodržujeme postup při organizaci soutěže. Znamená to registraci, vstupní poučení, před soutěží nástup s celkovým poučením a možnosti dotazů a upřesnění a představením pořadatelů.

Naše specifická disciplína duel se střílí tak, že dva duelisté stojí každý u jednoho stolu kousek vedle sebe. Před nimi jsou zrcadlově rozmístěné sklápěcí terče, na každé straně dva pro malorážní pušku,  dva pro malorážní pistoli nebo revolver, pak jeden na velkorážní pistoli nebo revolver, a uprostřed jeden duelový dvojterč, také pro velkorážní pistoli, kdy na jednom stojanu jsou dva sklápěcí terče a  to mírně  pootočené. Pootočené tak, aby první sklopený byl vespod po úspěšném zásahu.

Postup při každém jednotlivém duelu : Na pokyn řídícího střelby si dva duelisté připraví zbraně na stůl, další postup je nabíjet a hlásit připravenost. Následuje zvukový signál připravenost, pak druhý – start. Střelci střílí v pořadí zvenčí dovnitř, každý na své straně, napřed  dva nejvzdálenější malorážkovou puškou, pak malorážkovou pistolí další dva malé vnější, vnitřní. Poslední zbraní je velkorážní pistole jeden vnější a poslední je duelové dvojče. Splnění je při sklopení všech terčů v určeném pořadí a vyhrává ten, jehož terč na duelovém dvojčeti je vespod. Následuje zvukový signál k ukončení a odložení zbraní. Pokud dojde k nedodržení pořadí sklopení terčů, následuje ihned zvukový signál ukončení souboje a bod získává soupeř. Po každém duelu je kontrola všech zbraní, zapsání výsledku a pokyn k terčům.

Soutěže se letos zúčastnilo sedm střelců, dva hosté a pět našich členů. Plynulému a bezpečnému průběhu soutěže pomohla dobrá nálada i počasí. (Po úplném skončení, úklidu včetně vyhodnocení a focení začalo pršet a dost!).

Letos se do tabulek historie této soutěže zapsal jako vítěz host Břetislav Havel, druhý se umístil Dušan Zaremba, třetí Pavel Opletal st., čtvrtý Libor Flašar, pátý host Lumír Klos, šestý Pavel Opletal a sedmý Josef Růžička.

Ukončení s vyhodnocením a předáním cen všem ůčastníkům s následnou závěrečnou fotografií jme oslavili největší moravský svátek – svátek Cyrila a Metoděje patronů Moravy a Evropy a také letošní  výročí 1.200 roků první doložené písemné zmínky o Moravanech.

Děkujeme všem zúčastněným i nestřílejícím, za bezpečný a příjemný průběh. Za ceny a upomínkové předměty pro všechny pak sponzorům: Linaset Budišov n.Bud., AVZO a CREDITAS bance.

Zprávu zpracoval Pavel Opletal st.