Masopust (také fašank, ostatky nebo končiny) je obdobím, které trvá od Tří králů do Popeleční středy, a představuje přelom mezi zimou a jarem. Vyznačuje se pořádáním tanečních zábav a svateb. Vyvrcholením oslav je maškarní obchůzka vesnicí, které se účastní muzikanti, krojovaná chasa a nejrozmanitější masky. Koná se na přelomu měsíců února a března v závislosti na termínu Velikonoc. V podvečer Popeleční středy je veselí ukončeno taneční zábavou s pochováním basy, která je symbolikou nástupu postního období a příprav na Velikonoce. V současné době se ve většině obcí tyto obchůzky přesunuly na víkend před Popeleční středou.

zdroj: http://www.jizni-morava.cz/objekt/35277-masopust-fasank-konciny-a-ostatky