/Blog Promoravia vznikl na začátku roku 2009 jako vzdělávací portál zaměřený na propagaci moravské historie prostřednictvím internetu. Jeho hlavním záměrem je zvýšit obecné povědomí o Moravě a přispět tak k zachování její identity./

Neztotožňuji se s postojem některých moravských radikálů, kteří by chtěli vyhlásit nezávislost na České republice. Budoucnost Moravy je v partnerství s Čechami. Už jenom proto, že čím menší stát, zvlášť ve střední Evropě, tím více je hříčkou silnějších států a mocností. Neustálé negativní komentáře a odpor ke všemu českému může napáchat víc škody než užitku. Silná slova bez následných činů působí nevěrohodně. Každodenní hledání křivd a křivdiček po čase vyvolává už jen úsměv. Agresivní a vulgární výlevy zase odpuzují slušné lidi.Každý, kdo vynáší soudy o současném územním členění státu, by se měl nejprve zamyslet, jak by dnešní stav hodnotily velké osobnosti moravských dějin. Obviňoval by snad Karel starší ze Žerotína ze ztráty moravské samosprávy jen pražskou vládu, nebo by se ptal, co učinili pro dobro vlasti sami Moravané? Každý by měl přispět dle svých možností!

Diskuze k „NÁZORU“:

Lze souhlasit s tím, že útočit na Čechy z Čech je samozřejmě hloupost. Protože za současný nesvéprávný stav Moravy a Moravanů odpovídá především mocenská skupina ve státě a to kontinuálně každá, která byla u moci od vzniku Československa v roce 1918, kdy politický útok na snižování práv Moravy začal, do současných dnů. Vlastností moci je růst. Bez ohledu na morálku využije příležitosti uchopit více moci i tam, kde k tomu přirozené právo zcela chybí, jak se to stalo v případě Moravy a jejích obyvatel. Poukazovat, či nepoukazovat na křivdy? Které se skutečně děly a bohužel dějí stále? Když právě poukazováním na křivdy předkládáte lidem, že není mnohé v pořádku a že by se měli zasadit o změnu ve věci narovnání práva? Určitě bychom se neměli poukazováním na křivdy způsobené a dosud působené Moravě a Moravanům vyhýbat. Ale vše s mírou. Pozitivní poukazování na to, co Morava přinesla a přináší kulturně i dnes je stejně důležité. Stejně jako na to, co Morava přinášela ve vědě, hospodářství, ale i v politice v době, kdy ještě do doby vzniku Československa k tomu měla dostatek samostatnosti a svobody. Především v politice přinášela umírněnost a rozum, jako určitou protiváhu a korekci české radikální, ambiciózní a často i nebezpečné politiky, jejíž důsledky někdy dopadly i na sousední spřátelenou Moravu. Naše snažení by se mělo zaměřit na upevňování moravského povědomí. Vzbuzovat v lidech oprávněnou hrdost na svou rodnou zem a vlast Moravu. Naši předkové nedostatečně bránili moravskou národnost proti propagandě českých aktivistů v době českého národního obrození. Varující hlas prozíravějších moravských osobností v době, kdy Morava měla svá práva a ta připadala všem samozřejmá, nebrali naši předkové dostatečně vážně. A právě tady byl počátek následné ztráty našich práv. Dnes nemáme práva žádná a Morava se stala nepřiznanou vnitřní kolonií státu, se všemi vážnými důsledky kulturními, politickými i hospodářskými.

„NÁZOR“ převzat již dříve ze stránky Vladimíra Zavřela na facebooku, ve kterém reagoval na příspěvek blogu Promoravia.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moavského národa