Moravané, bratři a sestry

díky píli a vytrvalosti všech občanů naší krásné Moravy, působících v mnoha promoravských organizacích i mimo ně, je za období posledních několika let hnutí za emancipaci Moravy nesporně na výrazném vzestupu.Je to důkazem vzrůstajícího národního uvědomění obyvatelů Moravy, zájmu o Moravu a moravanství obecně.

Důkazem této příznivé skutečnosti, respektive dobrých výsledků dlouhodobé práce mnoha organizací a jednotlivců, je také zvyšující se aktivita různých odpůrců moravanství odmítajících především navrácení práv a privilegií Moravy a moravského národa, zrušených v roce 1949 a i přes sliby mnoha politiků po roce 1989 nenavrácených. Tito lidé svůj postoj projevují hlavně v médiích a na internetu, někdy dost agresívně.

Pro budoucnost Moravy je ale hlavním, velmi nebezpečným jevem také zintenzivnění státem řízeného počešťovaní moravského národa – učebnicemi ve školách počínaje a oficiální politikou vlády České republiky a její prezentací v zahraničí konče.

Vzestupná tendence moravského hnutí je také důkazem, že náš společný boj rozhodně není marný a naše společná snaha nás také významně přiblížila k hlavnímu cíli naší činnosti – samosprávné Moravské zemi včetně zrovnoprávnění moravské národnosti a jazyka.

Upřímně si vážíme obětavé práce občanů ve všech politických stranách, hnutích, spolcích a iniciativách, prosazujících moravské zájmy, ale také velmi oceňujeme všechny Moravany a Moravanky mimo tyto organizace doma i v zahraničí, hrdě se hlásící ke své rodné zemi.

Do budoucnosti přejeme vám všem, Moravanům a Moravankám, hodně sil a úspěchů v práci a v osobním životě mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za Moravu!

FB Moravští vlastenci