Krojovaný mužský spevácky zbor, ktorý prezentuje tradičné moravské piesne, vznikol v roku 2016 ako prvý zbor mužákov na Slovensku. Po 7mich rokoch svojho pôsobenia prichádza so svojím prvým CD s vianočnými piesňami a koledami. Veríme, že Vás naše piesne naladia na tú správnu vianočnú atmosféru. Prajeme Vám požehnané a pokojné vianočné sviatky, plné lásky, radosti, pokoja a porozumenia.

Veselé Vianoce Vám prajú MUŽÁCI MORAVIA.

Viac info: www.moravaci.sk / 0948 173 709 / FB skupina Mužáci Moravia.