Milovníci historie a výtvarného umění o něj kvůli nevhodnému uložení málem přišli. Obraz Kristus předávající klíče svatému Petrovi se ale dočkal záchrany a do 16. ledna potěší návštěvníky Vlastivědného muzea v Olomouci.

Plátno o rozměrech 250 krát 140 centimetrů zobrazuje symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem.

Dílo namaloval v roce 1754 významný olomoucký barokní malíř Josef Ignác Sadler pro oltář kostela svatých Petra a Pavla na Předhradí, jeden z nejstarších chrámů v Olomouci a první biskupský v tomto městě. Ten se do dnešních dnů nezachoval, za josefínských reforem byl nejprve v roce 1785 odsvěcen a o sedm let později zbourán.

„A to aniž by byl pořízen popis nebo nákres. O dochování děl, jež tento chrám původně zdobila, tak nemáme dodnes jasnou představu. Zachráněné plátno proto představuje jednu z mála památek této významné stavby, o jejíž existenci víme,“ podotkl mluvčí olomouckého muzea Antonín Valenta.

Obraz pak putoval do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské v Milovanech kde byl instalován znovu na hlavní oltář. Ne zcela ideální podmínky a neblahý osud kostela po druhé světové válce, kdy se celá oblast měnila na vojenské území, se ale neblaze podepisovaly na stavu plátna.

Vše pak dovršil jeho neprofesionálně pojatý převoz společně s dalšími předměty do Vlastivědného muzea v roce 1962, kde byl uložen stočený ve zcela nevhodných podmínkách.

V muzeu pak dílo nečekaně objevili v roce 2014, už v havarijním stavu. Původní krásu mu následně v letech 2015 až 2019 postupně vracel restaurátor Radomír Surma.

„Součástí restaurování bylo důkladné zkoumání malby moderními průzkumovými technologiemi jako je sondážní průzkum, UV či rentgen. V roce 2019 pak byla práce na obnovení tohoto jedinečného díla završena vytvořením kopie barokního rámu, aby mohl být obraz kompozičně uzavřen a připraven k představení veřejnosti,“ doplnil Valenta.

Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/vlastivedne-muzeum-barokni-obraz-zachrana-josef-ignac-sadler.A211217_642203_olomouc-zpravy_stk