Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku. Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, často nechybí ani označení moravský separatista (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalista, moravista a dostává se mu i dalších podobných „nálepek“.

Dokonce propaganda tvrdí, že Moravané chtějí „dělit“ republiku. Jakoby už nebyla rozdělená a to dokonce do čtrnácti nefunkčních, drahých a v podstatě nesmyslně ustavených krajů !

PROČ? Když je historicky doloženo, že češství na Moravě vzniklo jako umělý politický konstrukt a odpočátku nebylo přirozené ?

Na Moravu přece přijížděly kolem poloviny 19. století „spanilé jízdy“ složené z českých obrozenců přemlouvat moravské vzdělance té doby, aby se Moravané prohlásili za Čechy. Že je to politická nutnost kvůli ohroženému společnému slovanskému jazyku. Jak byla tehdy diplomaticky označovaná moravština na Moravě a čeština v Čechách. Ano, slovanstvím se oháněli, protože Čechem se tehdy na Moravě nikdo necítil. Ale počešťování Moravy na sebe nenechalo dlouho čekat. A pokračuje dodnes.

Je skoro zázrak, že ještě i dnes, po více jak 150 letech Morava a Moravané ještě vzdorují. Ale není nás, moravských patriotů, kteří usilují cílevědomě o obnovení ukradených moravských práv, mnoho. Snad je nadějí, že i mnozí jiní u nás mají Moravu v srdci, i když si ne vždy zcela uvědomují o co vlastně jde a co všechno je ve hře.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa