Chtěli bychom vás seznámit s další z reakcí, kterou vyvolala odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky na Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka ve věci neuznání moravské národnosti. Je jí dopis signatáře Deklarace moravského národa Dr. Jiřího Kvapila, který adresoval nejen ministru pro lidská práva Janu Chvojkovi, ale také Pavlu Blažkovi Veřejné ochránkyni lidských práv a Arcibiskupství Olomouckému

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy