Rada Moravského zemského hnutí děkuje politické straně Moravané za veřejně učiněnou nabídku z 23. 6. 2021 na volební spolupráci. Chápeme nabídku i tak, že PSM ukončila spolupráci s SPD Tomio Okamury, což velmi oceňujeme a vnímáme jako příslib budoucí možné komunikace a koordinace.

Chceme využít této veřejné výzvy k otevření upřímné a věcné diskuze o tom, jak správně ošetřit ideové rozpory mezi našimi subjekty. MZH prosazuje vytvoření samosprávné Moravy na územním a občanském principu, kdežto PSM chce vytvořit „Českou a Moravskou Federativní Republiku“ na národním (etnicko-jazykovém) základě, což docent Boleslav Bárta, k němuž se moravské hnutí ideově odkazuje, nazýval „stalinisticko-nacionálním principem“.

MZH jako hrdý člen Evropské svobodné aliance, v níž je sdruženo 48 evropských regionalistických stran a hnutí, vyznává hodnoty evropské liberální demokracie. Naproti tomu PSM má v úmyslu vyvést ČR z EU a v současnosti popírá hodnoty, na nichž stojí Evropská svobodná aliance, jímž byla dříve členem i PSM. Jak přesvědčivě vysvětlit voliči případné koalice promoravských stran, jak budou hlasovat poslanci zvolení za takovéto seskupení? Budou prosazovat přeměnu ČR na národní federaci, nebo budou hlasovat pro zemské zřízení? Budou se bít za prohloubení evropské integrace, nebo nás budou chtít zavést na cestu vystoupení z EU a NATO, jak to má PSM ve svém programu? Nebo se v parlamentu poslanci pohádají, moravský klub nevznikne, nebo se rozpadne? Mnoho takovýchto pro voliče zásadních otázek je potřeba předem a na poctivých jednáních otevřít a racionálně vyřešit – a my realisticky předpokládáme, že to nějakou dobu zabere. Je to pro nás podstatnější a férovější, než dělení imaginárních peněz za získané hlasy ve volbách.

Dáváme tedy přednost kvalitnímu dlouhodobému modu vivendi před zbrklou rychlostí ad hoc dohody, která by za těchto okolností Moravě asi nic dobrého nepřinesla. I tak si však myslíme, že promoravské subjekty by spolu měly komunikovat a jednat podle pravidel a pokud se v budoucnu dokáží domluvit na vzájemné koordinaci svých aktivit, bylo by to ku prospěchu všem, jak jsme ostatně navrhovali již na setkání existujících a připravovaných politických subjektů 22. 4. 2021. Opakujeme PSM naši nabídku na rozdělení volebních krajů, kterou jejich sněmu 19. 6. 2021 místopředseda MZH osobně předložil, jež však byla odmítnuta s tím, že PSM bude ve volbách kandidovat samostatně. S našimi postoji seznámil osobně předsedu PSM na konferenci 26. 6. 2021 předseda MZH Ondřej Hýsek.