Na jaře 2016 odsouhlasili nejvyšší ústavní činitelé bez jakéhokoliv mandátu svých občanů pojem „Czechia“ jako oficiálního jednoslovného pojmenování státu Česká republika v zahraničí. Toto rozhodnutí  chápeme jako závažný útok představitelů České republiky na identitu Moravanů. Pojmy Czechia či Bohemia, které jsou označením území Čech, nemohou označovat území sousední Moravy. Politický tlak a mediální zkratka, neznalost a lži mohou mít nedozírné následky pro samotnou existenci moravského národa.

Téměř po roce se toto svévolné rozhodnutí dostává do praktického života a to tím nejmasovějším způsobem. Nový název začal včera používat Google ve svých anglických mapách. Ty totiž patří ke světově nejpoužívanějšímu nástroji na vyhledávání ve faktech světové geografie (konkurovat mohou snad jen Wikipedia a OpenStreetMap).

Czechia nahradila v anglických mapách název Czech Republic, který byl často zkracován na Czech Rep.

Google začal nový název používat 19. ledna 2017, jak potvrdila mluvčí Google ČR, Alžběta Houzarová: „Označení Czechia jsme přímo do geografické vrstvy Map Google zanesli včera, ale už několik týdnů postupně nahráváme název Czechia do všech svých databází a uživatelských rozhraní tam, kde se Česká republika označuje zkráceným názvem. Reagujeme tak na rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí a OSN, která tento termín oficiálně zanesla do svých databází UNGEGN a UNTERM.“

Zdroj: http://technet.idnes.cz/czechia-google-mapy-maps-oficial-name-czech-republic-czechia-pqt-/kratke-zpravy.aspx?c=A170120_084107_tec-kratke-zpravy_pka