Jedním z dalších způsobů, jak budeme rozšiřovat informace o Deklaraci moravského národa, je oslovování starostů moravských měst a obcí s výzvou k podpoře Deklarace. Kromě samotného informování starostů o Deklaraci by se např. v těch obcích a městech, kde bychom podporu starostů získali, otevřela možnost publikovat články o Moravě v jejich obecních zpravodajích.

Zpracovali jsme přehled počtu obyvatel moravských okresů, kteří se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásili k moravské a české národnosti.  V přehledu okresů jsou uvedeny všechny okresy krajů, do kterých zasahuje historické území Moravy.  V okrajových oblastech Moravy jsou počty obyvatel, kteří se hlásí k moravské národnosti, velmi malé.  Z toho důvodu bychom se zatím zaměřili na národně moravsky silné okresy. K pokrytí všech těchto okresů nám ale několik regionálních mluvčích, kteří budou komunikovat se starosty, stále chybí.  Proto se obracíme na vás, kteří jste Deklaraci již podepsali, nebo se ji chystáte podepsat s výzvou, zda byste se nestali regionálními mluvčími pro některý ze zbývajících okresů. Jedná se o okresy Břeclav, Hodonín, Vyškov, Vsetín, Zlín, Prostějov, Přerov a Žďár nad Sázavou.  Není podmínkou mít v daném okrese bydliště – komunikace bude probíhat elektronicky. Pokud by byl pro někoho velký problém např. z Wikipedie překopírovat cca 80 emailových kontaktů na starosty v okrese, databázi bychom zpracovali. Návrh oslovovacího dopisu starostům bychom vám zaslali.