Nacionalismus, nacionalisté – prosazování negativního pojetí těchto výrazů je ochuzováním jazyka a možná i mediální a politickou zbraní proti současným emancipačním snahám Moravy a moravského národa. Podle Sociology book Antonyho Giddense, světově uznávané učebnice sociologie pro univerzity a vysoké školy obecně, je nacionalista člověk, hlásící se k nějaké národnosti. Tedy ani nacionalismus – národovectví, není žádný negativní strašák! Nacionalismus negativní, přemrštěný, nad jiné národní komunity povyšující tu svou, už není nacionalismem, tedy národovectvím, ale má své vlastní označení, pojmenování – je to přece ŠOVINISMUS !

Tím, že se začalo používat označení nacionalismus ve smyslu, kdy se mělo použít správné slovo šovinismus, dostalo označení nacionalismus negativní náboj. Možná to způsobila podobnost tohoto slova s nacismem, ale toto vnímání nacionalismu není správné. Máme tak dvě označení pro přemrštěné, vyvyšující se národní cítění, ale chybí nám tak pojmenování pro pozivní národní cítění, na kterém není nic špatného, ale naopak, je to důležitá vazba na lidské společenství, které cítíme jako vlastní, se kterým se identifikujeme, kam sami sebe – a historicky zcela poprávu, řadíme.

Tak máme vlast a vlastenectví, tedy slovo patria a k tomu odpovídající patriotismus na jedné straně a na druhé straně máme národ, ale nemáme k němu odpovídající pozitivní, nebo alespoň neutrální mezinárodní pojmenování pro národně cítícího člověka, ani pro tento cit jako takový, protože označení nacionalista, nacionalismus, začalo být postupem času nesprávně vnímáno pejorativně. Co za tím stojí? Je to současný globalizační tlak nadnárodních elit, zcela odtržených od života běžných lidí?

My, Moravané, býváme často označováni za nacionalisty. Ale když se zamyslíme např. nad českým národním obrozením, co byli Neruda, Němcová, Světlá a další jiného, než čeští nacionalisté? Ovšem v neutrálním smyslu toho slova, třeba právě podle světově uznávané a na světvoých univerzitách používané Giddensovy sociologie ! Tedy bez jakékoli pejorativity.

V naší republice je cítit oficiální snaha, tlak, aby to u nás bylo chápáno tak, že moravský nacionalismus je něco negativního, ale ten český, byl a je ryze pozitivní ! Dokonce se už objevily dva politické názory, že by národní princip měl v naší ústavě vystřídat ten občanský! Ale samozřejmě se ani tady s moravským národem NEPOČÍTÁ ! Nemáte pocit, že zde by se právě na tyto snahy výborně hodilo označení český šovinismus ?

Zvlášť když uvážíme, že naše současná státnost stojí na prvním místě na prastarých pevných moravských státoprávních základech, stejně jako státnost slovenská, maďarská, polská, jakož i státnost dolnorakouská ? A že to byla právě státnost Moravské říše (Velké Moravy), se kterou se argumentovalo při prosazování vzniku Československa v tehdejší Francii, Velké Británii a v USA ? A že na tomto základě nakonec také k posvěcení vzniku nového středoevropského státu – Československa – těmito mocnostmi skutečně došlo ?

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa