Všechno má svůj čas, říká Bible. Jsou okamžiky v našich životech, kdy bychom měli prokázat statečnost a postavit se za své právo ! Kdy bychom měli ukázat, že máme statečná srdce ! Moravský národ prokázal svou statečnost mnohokrát. V dávné minulosti, kdy uhájil svou vlast proti silné Franské říši a vybudoval pevné základy říše vlastní. V novodobé historii v odboji za II. světové války.

Nadešel čas, kdy je potřeba se postavit za vlastní práva. Dnes nejde o boj se zbraní v ruce. Jde o to se postavit a říct TOTO JE NAŠE PRÁVO, ZA KTERÝM STOJÍM A VŽDYCKY BUDU STÁT ! Toto je právo našeho MORAVSKÉHO NÁRODA, který tady vždy byl a je tu stále!

Nevěřím, že dnešní obyvatelé Moravy myslí jen na peníze a jak si „užít“, k čemuž nás vyzývají hloupé reklamy. Věřím, že jsme nejen byli, ale stále jsme obdivuhodným národem, ze kterého vyšel Jan Amos Komenský a který dokázal dát světu „Moravské vyrovnání“, které se stalo vzorem pro řešení národnostních sporů v mnoha zemích, nejen evropských. A které snad nejlépe dává nahlédnout do duše a charakteru Moravanů. Nevěřím, že nás tolik podlehlo propagandistické manipulaci, že o emancipace Moravy a Moravanů bychom neměli usilovat!

Mysleme na to, že naše rodná zem a vlast Morava prožívá od 1.1.1949 své nejtěžší období z více než tisícileté historie. Mysleme na to, že umělá a nikoli přirozená asimilace moravského národa do národa českého je stále proti našim moravským národním tradicím prosazována mocenskými strukturami ČR!

Co můžeme pro naši spravedlivou, nenásilnou obnovu moravských práv udělat? A to každý z nás? Na to mysleme v nadcházejících dnech, kdy se díváme s nadějí do nového roku – roku 2018. Roku, kdy to bude 100 let od doby, kdy začala být umenšována práva Moravy, práva, která požívala v Rakousku-Uhersku. A kdy to bude 70 let od doby, kdy komunistická diktatura zrušila zemské uspořádání a exploatace Moravy zesílila. A odkdy nám byly vzaty všechny zbylé zemské orgány. Odkdy nemá Morava žádná oficiální ústa, kterými by mohla mluvit. Kterými by se mohla bránit!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa