Pravděpodobně budeme muset napsat knihu ‚Moravský Národ‘, vše co nás definuje a také všechny osobnosti Moravy. Zamo, Svatopluk, Jošt, Ernst Mach, Sigmund Freud, Kurt Goedel, Emil Zátopek, Sousedík, a hlavně Jan Amos Komenský a Gregor Mendel, Morava dala světu největší velikány, vždyť se podívejte na světovou kinematografii, Freuda z Příbora zmiňuje snad 5% amerických filmů a podle Komenského se učí celý sevět.. Leží snad Komňa či Nivnice v čechách?..

Celou historii Moravského národa budeme muset popsat a také popsat čechyzaci moravy, kterou odstartovali komunisti v padesátých létech. Tato kniha musí popsat vše, čím se moravský národ stal. Nikoliv výčtem toho, co mu bylo ukradeno, ale toho, co dal světu. Každému spadne brada. V malosti a komplexech jsou naši hloupí nepřátelé, a přitom ani neví, proč jsou naši nepřátelé. Polovina z nich utíká za lepším do Německa, Rakouska, kde země jako Čechy či Morava fungují dokonale jako spolkové země. Kdo ví, jakým člověkem byl poslední moravský president,, kterého zabilo gestapo?

No, jak ale čelit médiím? Nejde o nacionalismus, čechům asi ano, ale nám jde přece o demokracii. O demokracii v pravém slova smyslu, kde nerozhoduje centrum typu „já na bráchu – brácha na mě“ o celém státu. To sem přinesli komunisti. A je to nedemokratické. A vždy prosím milí Moravané myslete na to, že nám především ukradli, kromě naší moravské sounáležitosti, jak jsme se měli vždy rádi, a měli svůj zemský sněm, kde se pilo víno a řešili naše problémy a především naše finance. O to všechno nás okradli. Nikdy na to nezapomeňte. Jsou to nacisti. A my se musíme bránit. Náš poslední prezident, zastřelený nacisty, doktor Mezník, byl hrdinou.

Pokud zjistíte, jako rodiče, že se tato historie učí jinak, lživě, nebojte se zeptat proč. Uslyšíte koktajícího učitele či učitelku. Jako se styděli za druhé světové války, když učili v Německu, o árijském pupíku.. (nadsázka – Život je krásný – italský film). Jestli si to necháme líbit, jsme nikdo.

zdroj: FB Piere Boney