Česká republika se zdá být v roce 2019 normálním evropským státem, praktikující ideologii liberální demokracie. Hlásá svobodnou soutěž politických stran a média jako hlídacího psa demokracie. Rozhodnutí většiny údajně dbá ochrany menšin. A tak třeba podporuje národnostní, etnické či náboženské menšiny, stejně jako třeba ekologická hnutí. Rovněž poskytuje církvím široké majetkové zadostiučinění, stejně jako výběrovým společenským vrstvám. Na nejvyšších politických místech jsou přítomny osoby otevřeně podporující např. hnutí LGBT. Tradičně se k důležitým politickým otázkám vyslovují různí církevní hodnostáři. Být aktivním ekologickým aktivistou není překážkou pro zisk politické prestiže, spíše naopak.

Skoro se nechce věřit, že zde žije půl milionu obyvatel nechtěného národa. Na ně se výše uvedená ochrana menšin nevztahuje, neboť podle většiny neexistuje. Stát takovému národu bez následků odebral politickou reprezentaci, majetek, kulturní dědictví, tradice, významné historické osobnosti, symboly…

Ano, podle jednoho článku Listiny základních práv a svobod se i jednotlivec může hlásit svobodně k jakékoliv národnosti. To je v praxi však to poslední, co lze bez újmy učinit, pokud je takové hlášení soukromé.

Když veřejně vyslovíte slovo Moravan, příslušník moravského národa, nebo cokoliv s přídavným jménem moravský, objeví se úšklebek. Moravan je slovo, které se nevyslovuje. Alespoň pokud chcete něčeho dosáhnout v Praze nebo někde, kde dosáhne mocné oko jednotného politického a ekonomického systému. Moravan v České republice nikdy nezastával žádnou ústavní funkci. Být Moravan znamená, být podivín. Stát národ nikdy neuznal. Otevřeně se k tomuto národu hlásit, znamená být potížista, odrážet uštěpačné poznámky, bránit se a vysvětlovat proč jsem „Moravák“. Být Moravan znamená i neumět správně mluvit. Být veřejně Moravan znamená, stát se terčem sociální, kulturní a hospodářské diskriminace. Mohl by veřejnosti – zvláště na Moravě – připomínat, že být Moravan je normální a hlášení k tomuto národu nevede k profesní či ekonomické sebevraždě. V politicky či mediálně významných kruzích se mohou v České republice objevit jakékoliv menšiny, pokud to nebude Moravan.

Česká republika je každodenním důkazem oné absence ochrany práv menšin a svobodné volby národnosti.

zdroj: FB Moravská zemská restituce