Hubert Gessner, rodák z Valašských Klobouk, proslul svými stavbami ve stylu secese a moderny a je považován za jednoho z nejvýznamnějších středoevropských architektů první poloviny dvacátého století. Narodil se před 150 lety. Rodné městečko sice Hubert Gessner (1871-1943) opustil už ve čtrnácti letech, kdy odešel studovat do Brna, ale v dospělosti se sem často pracovně vracel.

Jedním z jeho cílů byla příprava výstavby domu Josefa Bratmanna (1896), který je vůbec první secesní stavbou na našem území a dnes v něm sídlí základní umělecká škola.

Krásná novostavba ve městě, kde do té doby stála především dřevěná zástavba, dala později za vznik legendě, že dům nechal postavit císař František Josef I. pro svoji nevlastní dceru.

Odkaz Huberta Gessnera připomínají od letošního léta dvě stálé výstavy v Kloboukách. Nacházejí se v městském muzeu a obnovené stodole v domě Josefa Bratmanna, kde dnes sídlí základní umělecká škola. Expozice pojednávají nejen o jeho tvorbě ve Valašských Kloboukách, ale rovněž v dalších městech u nás či v Rakousku. Gessnerův příběh mohou lidé poznat také při komentovaných prohlídkách, které během léta pořádá valašskokloboucké muzeum.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/valasske-klobouky-rodak-architekt-hubert-gessner-viden.A210719_617809_zlin-zpravy_ppr