Nejvyšší  správní soud zamítl kasační stížnost žalobce Moravského srdce, z.s. zastoupeného doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D proti žalovanému Zastupitelstvu Kraje Vysočina na nezřízení výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národností menšiny. Proti tomuto rozhodnutí Moravské srdce, z.s. podalo ústavní stížnost.