Čechizace – stále intenzivnější snaha po vymýcení všeho moravského. Projevuje se buď přímo – české lesy, české řeky, česká města, atd., nebo nepřímo – Českomoravská vrchovina je nahrazována Vysočinou, Českomoravský fotbalový svaz se změnil na Fotbalovou asociaci ČR (ovšem s nahrazením Velkého státního znaku pouhým českým lvem). Dokonce i v předpovědi počasí přibývá označení „východ Česka“.

Čechoni – pasivní příjemci čechizace. Jedná se o obdobu dřívějších Slováků, kteří se díky intenzivní maďarizace stávali Maďarony.

Českáči–aktivní šiřitelé čechizace, bohužel často pocházejí i z Moravy. Dají se poznat podle podrážděné reakce na jakýkoliv požadavek ohledně moravské samosprávy či zachování moravské identity. Okamžitě úzkostlivě reagují projevem o nutnosti zachování jednoty (malého) Česka, které se přeci nesmí dělit. Fakt, že jejich země je rozdělená do sedmi krajů si neuvědomují.

Neogottwaldovské kraje – jedná se o současné uspořádání ČR, která téměř okopírovala krajský systém z časů vlády Klementa Gottwalda (1949-1960). Co je asi nehorší, že se o této paralele v politicky korektních médiích nesmí mluvit.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa