Takhle by se dalo předpokládat, že se vyjádří představitelé České republiky. Vždyť přeci v zcentralizovaném a netolerantním „Česku“ není žádná Morava, nejsou žádní Moravané. Tak proč dělat rozdíly?

Nyní si připomínáme události, kdy Jidáš zradil Ježíše, za což obdržel 30 stříbrných. Dnešní zrádci – tentokrát vlasti – získávají pravidelné a mnohem větší částky, navíc i společenské postavení. Postavit se za Moravu znamená pro současné lokaje konec kariéry, čehož si jsou moc dobře vědomi.

Je mnohem jednodušší „bojovat“ proti rusifikaci, než si nejprve zamést před vlastním prahem.

TSK