Letošní prázdniny nabízí skvělou příležitost navštívit různé kouty Moravy a Slezska. Řada míst přitom zůstává neprávem opomíjená. Zprávy z Moravy nabízí tipy na nevšední lokality. V prvním dílu se podíváme na “rajský” zábavní park, rozhlednu ve tvaru DNA, protiatomový kryt, dům správce zaniklého zámku a jeden stojící zámek plný umění.

Rozhledna na Fajtově kopci

Rozhledna na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí je unikátní tvarem šroubovice DNA. Na vrchol vysoký 36 metrů vede 175 schodů. Nabízí široký rozhled do krajiny moravského Horácka.

V zimním období se v podsadě rozhledny nachází veřejné WC, úschovna či půjčovna sportovních a turistických potřeb, doplňkový prodej map, suvenýrů, balených nápojů a potravin. V letním období jsou tyto služby poskytovány v blízké restauraci.

Přístup na rozhlednu ve Velkém Meziříčí je umožněn přes samoobslužný automat, který přijímá bankovky a mince až do hodnoty 200 Kč. Automat vrací mince.

Eden – zábavní a poznávací park na Horácku

Z dříve chátrajícího statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem vyrostlo nové centrum, které je rájem interaktivní zábavy a poznání pro celou rodinu. V Edenu zažijete poutavou cestu časem na lince minulost-přítomnost-budoucnost. Vše si přitom můžete osahat a vyzkoušet.

V horácké vesnici se přiblížíte životu za starých dob a vyzkoušíte si nejrůznější lidová řemesla. Ukázky ze života a práce obyčejných lidí na Horácku doplňuje Panské bydlení, které vám nabídne pohled do života šlechty. Klasický obrázek minulosti dokresluje zvířecí farma, nabízející mimo jiné projížďku na koních.

Lákavou atrakcí je zdejší pivovárek. Pod značkou Mittrovsky vaří vlastní pivo, které můžete ochutnat v pivnici. Když uhasíte tu největší žízeň, je čas zabloudit do bylinkové lékárny. Všechny produkty, které zde můžete zakoupit, jsou vyrobené z bylinek, které vyrostly ve zdejších zahradách nebo v okolní přírodě.

Prohlídce ekologického centra pak dominuje symbol budoucnosti – moderní stavba Ekopavilonu, kde se seznámíte s novými možnostmi úsporných ekologických řešení pro bydlení. Expozice je rozdělena tematicky podle přírodních živlů země-oheň-voda-vzduch.

Kryt Denis pod Denisovými sady

Dvacáté století s použitím zbraní hromadného ničení a rozvojem leteckého průmyslu sebou přineslo budování protileteckých a později i protiatomových krytů. V Brně byl jedním z nich kryt pod Petrovem zvaný “Denis” (podle Denisových sadů nad ním), který dnes slouží jako památka otevřená veřejnosti, která nabízí nevšední turistický zážitek. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory z větší části leží pod plochou kapucínských zahrad.

Ve skále pod Petrovem se nachází 900 metrů klenutých ražených chodeb. Tato soustava navzájem kolmých chodeb nabízela ochranu pro tři tisíce osob, jimž psychickou podporu mohl poskytovat rozvod rozhlasu po drátě. Nachází se na ploše tvaru obdélníku o rozměrech přibližně 85 x 60 metrů s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastější rozměr přibližně 3 x 3 metry.

V případě atomového výbuchu bylo možno v tomto krytu přežít až čtyři dny. Je soběstačný, co se týká vody, elektřiny i dýchatelné směsi a pokud jsou v něm uloženy zásoby, i stravy.

Zámek Vizovice

Zámek na východě Moravy z poloviny 18. století nabízí prohlídku bohatě vybavených barokních a klasicistních interiérů s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermieru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů.

Najdete zde také rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství. V levém křídle zámku si lze prohlédnout působivý interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie. Ve výstavních prostorách zámku jsou prezentovány historické sbírky pocházející z vizovického zámku, a to formou tematických výstav. Výstavy jsou sezónní a jsou zdarma přístupné v otevíracích dobách zámku.

Müllerův dům v Opavě

Müllerův dům byl původně součástí opavského hradu, později zámku, jehož existence je doložena od druhé poloviny 14. století. Původně byl hrad postaven vně městských hradeb. Dům z roku 1726 byl součástí areálu dnes již zaniklého lichtenštejnského zámku, sloužil jako obydlí správce. Komorní, volně stojící jednopatrová budova pod valbovou střechou s vikýři má fasádu zdobenou kolem oken štukovými šambránami. Dnes je dům součástí Slezského zemského muzea.

Návštěvník může vidět téměř všechny stavební fáze objektu – od těch středověkých přes novověké až po současné, které umožnily podzemní propojení Historické výstavní budovy s tímto domem. Zahrada je upravena do podoby, jež umožňuje nejen konání nejrůznějších kulturních akcí, ale i přírodovědné a historické edukační aktivity. K výsadbě zahrady byly zvoleny zejména původní slezské odrůdy ovocných stromů a keřů doplněné okrasnou výsadbou.

V suterénu Müllerova domu vznikne zcela nová a moderně pojatá archeologická expozice, která přiblíží proměny areálu, na kterém se dům nachází. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s původním opavským městským hradem, který byl zbořen v 19. století a na jehož místě vyrostla stávající muzejní budova. Vystaveny budou nejen exponáty vztahující se k opavskému zámku, ale i archeologické nálezy učiněné při výzkumech předcházejícím vlastní rekonstrukci.

Tyto exponáty ještě doplní unikátní archeologické a historické muzejní sbírkové předměty opavské a slezské provenience. Mimo samotnou archeologickou expozici se v domě nachází ještě velký reprezentační sál, který bude využíván k přednáškám a kulturním akcím, popřípadě k menším tematickým výstavám.