Vážení příznivci Moravy, už na konci měsíce ledna jste si na internetových stránkách Moravské národní obce, z.s. mohli přečíst text zprávy, který byl odeslán poslancům Parlamentu České republiky. Tato zpráva, mimo jiné, obsahovala ukázky z učebnic a pracovních sešitů, které dokládají nejen faktografické chyby, ale také nevyváženost výuky dějin. Jak je z těchto učebních textů patrné, výklad je téměř výhradně zaměřen na zemskou historii Čech (výjimkou je období Velké Moravy). Zcela jsou zde přehlíženy a opomenuty dějinné události týkající se Moravy a Slezska (Markrabství moravského, Vévodství slezského, Země moravskoslezské). http://zamoravu.eu/2019/01/otevreny-dopis-zakonodarcum-vazne-nedostatky-v-vyuce-dejin-na-zs/ Na tento podnět pozitivně odpovědělo hned několik poslanců z různých politických stran a hnutí. Ty nejzajímavější si dovolujeme zde zveřejnit.

Velmi konstruktivně nastíněnou situaci řešil například poslanec za Jihomoravský kraj, člen poslaneckého klubu hnutí ANO a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Dobrý večer,

děkuji vám za váš podnět k výuce dějin na základních školách. Před vlastní interpelací bych se pokusil projednat uvedený námět s pracovníky ministerstva školství, protože oni určují (patrně je to NVÚ, ale nevím to přesně), která instituce vyhotoví konkrétní učební texty konkrétního  předmětu. Doufám, že touto cestou najdeme nějaké řešení, které by akceptovalo vložení vyššího stupně informací a znalostí o historii Moravy a Slezska do nově vydávaných učebních textů.

 S pozdravem Karel Rais

  Zajímavý návrh předložil poslanec za Pardubický kraj, člen poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, člen a ověřovatel Ústavně právního výboru, Mandátového a imunitního výboru, Podvýboru pro regionální školství, Podvýboru pro kulturu atd., pan Mgr. Marek Výborný.

Vážený pane Blažku,

pokud z Vašeho pohledu nejsou regionální osobnosti Moravy a Slezska dostatečně zdůrazňovány v hodinách dějepisu apod., doporučuji se obrátit na Národní ústav pro vzdělávání, který aktuálně pracuje na úpravách a novelizaci Rámcových vzdělávacích programů. To je ta jediná cesta, jak toto případně napravit. http://www.nuv.cz/ Děkuji za Váš zájem o české školství a přeji pěkné dny.

 V úctě    Mgr. Marek Výborný

 Zajímavé vyjádření zaslal také asistent poslance pan Roman Málek.

Dobrý den, 

to již řeší směrnice – http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013   Je to v kompetenci ministra – neboť se jedná o směrnici. Doporučuji se obrátit do jeho kabinetu. Předal jsem poslanci J. Miholovi, který se problematice školství věnuje. Záleží teď na jeho rozhodnutí, jak vše vyhodnotí.

 S pozdravem Roman Málek

zdroj: http://zamoravu.eu/2019/03/podnet-k-reseni-neuspokojive-situace-ve-vyuce-na-zakladnich-skolach/#more-44606