8. 6. 2018, Výšina sv. Metoděje (Sadská výšina) Uherské Hradiště

Dějiny lokality Výšina svatého Metoděje se začaly psát v první třetině 9. století, kdy Slované, spolu s misionáři z Akvileje a ze Salcburku, začali stavět kostel na půdorysu řeckého kříže. V roce 863 na toto místo přišla byzantská misie, v jejímž čele stál Konstantin a jeho bratr Metoděj. K původnímu kostelu byl přistavěn kostel s apsidou, který se stal místem výuky mnichů.

Přijďte na toto posvátné místo se svými dětmi a připomeňte si položení jednoho ze základních kamenů naší kultury.

Program

16.30–18.30 hodin Středověké odpoledne pro rodiny s dětmi
Přijďte si vyzkoušet, jak byste obstáli ve středověkém rytířském turnaji a jiných disciplínách. Tradičně se můžete těšit na ukázku přípravy dobových pokrmů – budete mít jedinečnou možnost ochutnat středověkou kuchyni ze dvora královny Rejčky.

17.00–19.00 hodin TEMPUS
Hudební vystoupení středověké folk-rockové kapely. Kombinací moderních a replik středověkých hudebních nástrojů vdechují starým středověkým melodiím nový život.

19.00–19.15 hodin Zahájení večera
Krátkým připomenutím historického významu Výšiny sv. Metoděje i ohlédnutím za minulými ročníky přivítá návštěvníky starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha a PhDr. Ivo Frolec, místostarosta města Uherského Hradiště a ředitel Slováckého muzea.

19.15–20.00 hodin Znak městem vaším odedávna užívaný zlepšiti chceme… – o česko-uherských válkách a znakové listině s PhDr. Blankou Rašticovou
Dne 28. června 1481 udělil Matyáš Hunyádi zvaný Korvín Uherskému Hradišti nový městský znak. Průběh událostí, které tomu předcházely, přiblíží historička PhDr. Blanka Rašticová a svým přednesem úryvků z historických pramenů doplní zakladatel a umělecký šéf „Hoffmannova divadla Uherské Hradiště“ Karel Hoffmann. V rámci programu vystoupí skupina Nuntius Regis.

20.30–22.00 hodin koncert Vlasta Redl & kapela