Vážení přátelé, moravské patriotky a patrioti, dnes bychom vám rádi představili dalšího významného Moravana, který k naší velké radosti bez váhání přijal nabídku na nominaci v anketě Osobnost Moravy 2023.  Tentokrát jsme za touto opravdu všestrannou

osobností zamířili k jihovýchodní Moravě na Moravské Slovácko do obce Hroznová Lhota. Žije zde skvělý umělec, malíř, litograf, vinař a velmi oblíbený organizátor, pan FRANTIŠEK PAVLICA.

Není bez zajímavosti, že mezi jeho významné přátele patří například spisovatel, novinář, publicista a scénárista, Osobnost Moravy 2016, pan PaedDr. Jiří Jilík nebo zpěvák, hudebník, primáš a umělecký vedoucí souboru Hradišťan, Osobnost Moravy 2017, pan Jiří Pavlica. Mnohé významné osobnosti napsaly o Františku Pavlicovi zajímavé životopisy jako například právě pan Jiří Jilík, nebo Pavlicův další přítel, pan Miroslav Potyka z Uherského Hradiště. Mně osobně se ovšem velmi líbil krátký životopis, který až v daleké Praze napsal pan Jan Malena.

„František Pavlica je malířem z Hroznové Lhoty na Slovácku a Slovácka. Redukovat mnohostrannou osobnost Františka na pouhého malíře by bylo ostudně nepřesné, je také grafikem-litografem, kreslířem, ilustrátorem, pořadatelem výtvarných sympozií, vynikajícím vinařem, výrobcem došků a v tom nejlepším slova smyslu člověkem místního slováckého folklóru.

Františkova výtvarná tvorba těží z místních bohatých kulturních tradic, jeho malby a grafiky (nejčastěji tvoří technikou barevné litografie) jsou plné výjevů ze slováckého folklóru, svateb, slavností, nebo místní krajiny místy člověkem nedotčené a plné endemických orchidejí, jejíž krása květů se bezpochyby promítla do výtvarného myšlení zdejších obyvatel (viz slovácký ornament). František není umělcem vzdělávaným v akademiích umění či jiných oficiálních institucí plodících umělce světového mainstreamu, což v jeho případě vůbec není na škodu, neboť určitá pro něj typická samorostlost a „insitnost“ vytváří příznivé klima pro jeho na první pohled rozeznatelný výtvarný projev a styl. O to zajímavější je, že ve Františkově výtvarném díle nalezneme i vlivy moderny (Marc Chagall), zejména ve svébytném a odvážném nakládání s perspektivou či poetičnost mající blízko k Hegedušičovu výtvarnému vidění světa, či jiných naivních malířů (např. Pirosmani, Nikifor). Zároveň lidské hemžení a radost ve Františkových obrazech připomíná Bruegelovu žánrovou malbu se zaměřením na život sedláků a venkovských lidí.

Důležitým prvkem Františkovy tvorby je také jeho autentičnost, pravdivost ve výrazu vycházející z vlastní zkušenosti a života na Slovácku 21. století, místa v širém světě, kde folklór tvoří důležitou součást života místních obyvatel.“ Jan Melena 20. 4. 2021 v Praze

Závěrem bych rád za náš spolek Moravská národní obec poděkoval panu Františku Pavlicovi za souhlas s nominací a účast v anketě. Přejeme tomuto významnému a sympatickému Moravanovi mnoho elánu, tvůrčích nápadů a především mnoho přátel, kteří ho svými hlasy podpoří v anketě Osobnost Moravy 2023.

Za koordinační tým ankety „Osobnost Moravy“

Stanislav Blažek, kontaktní osoba, jednatel iniciativy

tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu