https://itvs24.cz/kromeriz/nova-pametni-deska-na-zamku-pripomina-historika-paprockeho

Ondřej Hetmánek mě upozornil – „v obou jazykových verzích je uvedeno moravské a české, ovšem v české verzi je české uvedeno před moravským, zatímco v polské je to naopak, Poláci jsou si zřejmě vědomi, že se věnoval především moravské heraldice, ovšem v „české“ verzi musí být vše „české“ na prvním místě i když to moravské nelze zcela popřít.“

Tomáš Skoumal