V návaznosti na dnešní zvolení nového předsedy Fotbalové asociace ČR nám zaslal signatář Deklarace moravského národa Tomáš Skoumal tuto informaci:

Na sklonku června 2016 jsem oslovil všech 200 poslanců PS PČR, abych se pokusil o nápravu stavu, kdy Fotbalová asociace ČR porušuje zákon. Konkrétně se jedná o č.352/2001, §3, odstavec 1, písmeno g, v němž se jednoznačně určuje použití velkého státního znaku – „se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku.“ Dostalo se mi tehdy 6 odpovědí (3 * KSČM, 1 * Úsvit, KDU-ČSL, ČSSD, přičemž zákonodárci za „konzervativní“ ODS či TOP 09 neodepsali ani jednou). Záležitosti se chopil zákonodárce Jiří Valenta za KSČM, jenž oslovil tehdejší ministryni školství Valachovou.

www.novinky.cz/domaci/423173-ministerstvo-se-pre-s-fotbalisty-o-symboly-na-dresech-reprezentace.html

zpravy.aktualne.cz/domaci/zapas-o-lva-na-dresech-reprezentace-valachova-chce-aby-misto/r~cbad3c18bd5511e6addf0025900fea04/

I přes snahu ministryně školství se ukázala arogance fotbalových funkcionářů, kteří odmítli uskutečnit požadovanou nápravu. Bohužel nedlouho poté podala Kateřina Valachová demisi. Netřeba se příliš rozepisovat o stavu vedení FAČR. Pro nás je rozhodující, že v poslední odpovědi z 18. září 2017 mně pan poslanec Valenta, který byl znova zvolen do PSP ČR přislíbil otázku porušování zákona otevřít i v nově zvolené poslanecké sněmovně.