Jeho eminence

                                                                                   Mons. Josef Nuzík

                                                                                   arcibiskup olomoucký

                                                                                   a metropolita moravský

                                                                                   Wurmova 9

                                                                                   779 00  O l o m o u c

                                                                                   V Brně, 4. dubna 2024

            Vaše eminence,

            vážený otče arcibikupe,

                                                           dovolte, abych jménem členů našeho spolku i sám za sebe Vás srdečně pozdravil a blahopřál Vám k Vašemu jmenování do dnes nejvýznamnější funkce u nás na Moravě.  Modlíme se za Vás a Vám i sobě přejeme ve Vaší apoštolské práci plno milosti a požehnání od našeho Pána.

            Dovolte,  abychom připomněli, že Váš předchůdce, arcibiskup a metropolita moravský, sv. Metoděj, byl v Římě roku 880 svatým otcem Janem VIII. požádán, aby doporučil nevěstu z Velké Moravy pro syna krále navarského, Fortuny 1.  Sv. Metoděj doporučil Dobroslavu (řecky Eurosia, Orosia), která jako sirotek žila na Velké Moravě na dvoře Mojmírovců, a kterou sám sv. Metoděj pokřtil, snad roku 877.  Šestnáctiletá Dobroslava se vydala na cestu. Těsně před cílem byla však muslimy  u města Yebra zavražděna, stala se tak mučednicí a jako Eurosia-Orosia je tam uctívána a  oslavována. Její ostatky, uložené v katedrále ve městě Jaca, jsou tak jediným doloženým místem ostatků příslušníka velkomoravské dynastie Mojmírovců.

U nás na Moravě je památka  sv. Dobroslavy dodnes výrazně ctěna jízdami králů. V Aragonii i v celém Španělsku, ve Francii i v Itálii je naša moravská mučednica velmi ctěna, vždy 25. června každého roku. Praha i Nitra se snaží našu moravskou svatou vydávat za tzv. „českou“, či „slovenskou“!  Všichni jsme však tvory Božími a šovinismus, pražský i slovenský, je tedy odpudivý.

Po likvidaci veškeré moravské nobility roku 1055 českým vévodou Spytihněvem u české Chrudimi (Kosmas: Kronika Čechů, II. kap. 15) a po následné násilné kolonizaci Moravy byla na cokoliv o Moravě a o nás Moravanech uvalena informační blokáda, trvající bohužel až dodnes. Jsa bez arcibiskupa a metropolity moravského, chtěli jsme požádat o pomoc i svatého otca ve Vaticanu.

            Vaším jmenováním, vážený otče arcibiskupe, se situace konečně mění. Věříme, že s Vaší laskavou pomocí se podaří dosáhnou toho, že mučednica sv. Dobroslava – Orosia bude patřit mezi naše moravské světice a svaté.

Dovolte mou osobní poznámku: moc mne těší, že Vaše rodiště je na moravsko-slovenském pomezí, stejně jako moje. Z Vašeho rodiště je to půl dne či den po hranici na severovýchod po Kopanicách přes Lopeník a Mikulčín vŕch na Žítkovú a Kochavec, pod Holý vŕch do Bylnice na Vláři, na jižní Valašsko.

Věřím tak, že naše moravské cítěni, o němž přikládám pár slov, u Vás najde pochopení.

            S pozdravem

                                               Moravia, labora et flore!

                                                                                              Josef Pecl

                                                                                              čestný president MNK