Dnes zveřejňujeme třetí část práce signatáře Deklarace moravského národa Vladimíra Novotného z Blanska a to o událostech, které provázely snahy o obnovu moravské samosprávy v letech 1991 – 1994.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

 1.leden 1991

K tomuto datu byly na území ČSFR  zrušeny kraje (na Moravě dva), které byly zavedeny v roce 1960.

 

1990-1991

Koncem a začátkem  roku uspořádalo HSD-SMS v Brně, Olomouci a Ostravě  několik velkých demonstrací za obnovení moravské samosprávy (20.12, 26.1, 2.3, 16.3, 17.4). Nejmasovější se konala 16.března 1991, která byla v přímém přenosu vysílána televizí z Brna. Dle zprávy BBC se jí účastnilo na 50 000 lidí. Také byla vážně zvažována možnost radikální nátlakové akce ve spolupráci s moravskými zemědělci, a to na česko-moravském pomezí zablokovat dálnici.

Dále probíhala krize poslaneckého  klubu HSD-SMS, konkrétně rebelujících poslanců FS ČSFR – Vysloužil, B. Tichý, Pernica, Nazari, Krejcar, Nováková, Konečný, Matochová, Zapletal, Peka a ČNR – Kadlec, Macháček. Poslanecký klub se rozdělil na HSD-SMS I a HSD-SMS II.

 

Březen 1991

Začátkem března proběhl celostátní výzkum veřejného mínění. Na Moravě a ve Slezsku kleslo  poprvé od  května loňského roku Občanské fórum (OF) s 20% (v Čechách 30%) na druhé místo , vedení se ujalo HSD – SMS s 27% hlasů.

 

3.březen 1991

Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. K moravské národnosti se přihlásilo 1 362313 (13,2%) občanů ČSFR, ke slezské 44446 (0,4%). Moravská ani slezská národnost nebyla ve sčítacích arších předtištěna, nýbrž samotnými občany dopsána.

 

29.březen 1991

 V Praze se v sobotu uskutečnil demonstrační pochod Moravanů za moravskou samosprávu, kterého se účastnilo na 5 000 lidí. Akci organizovalo HSD-SMS.

 

25.duben 1991

Rezoluce politických stran ke státoprávnímu uspořádání: Vzhledem k probíhajícímu jednání ČNR shodli se zástupci stran zúčastněných na dnešním kulatém stole konaném v Brně, které ve svém součtu představují názory značné části voličů na tom, že optimální cestou státoprávního usp.naší republiky je do budoucna stát složený ze tří rovnocenných subjektů. Žádáme ČNR, aby jako první a přechodný krok k takto vytčenému cíli přijala koncepci samosprávného zemského uspořádání  České republiky. ČSSD, ČSL (dnes KDU-ČSL), Československá strana socialistická (ČSS), Hnutí československého porozumění, HSD-SMS, Liberální kongres, Moravská nár.strana, Strana slobody, Strana zelených, Svobodná rolnická strana, Wspólnota-Soužití-Egyitelés, Zemědělská strana.

 

 18.květen 1991

MNS uzavřelo koalici se Stranou moravského venkova.

 

31.květen 1991

V Budmericích na Slovensku proběhlo jednání zástupců parlamentních pol. stran,  hnutí a jednotlivých vlád o státoprávním uspořádání ČSFR. V průběhu jednání náhle zemřel předseda HSD-SMS Boleslav Bárta (nar. 14.8.1929 v Rozhraní u Letovic). B.Bárta byl charismatickou a vůdčí osobností která moravskému hnutí podnes výrazně schází!

 

1.červen 1991

Byl zřízen Národní park Podyjí (od roku 1978 CHKO Podyjí).

 

8.červen 1991

V Brně se konal II. sjezd HSD-SMS, na kterém byl po tragickém úmrtí předsedy hnutí Boleslava Bárty zvolen novýpředseda. Delegáty byl zvolen poslanec JUDr. Jan Kryčer (později, zejména členy někdy přezdívaný „hrobař Moravy“).

 

11.červen 1991

Poslední rozloučení s B.Bártou se konalo v Janáčkově opeře v Brně. Rozloučit se přišlo několik tisíc lidí.  Poslankyně Gerta Mazalová (HSD-SMS) položila na rakev trnovou korunu.


7.září 1991

V Šumperku vzniklo jako Platforma moravskoslezského hnutí HSD-SMS Moravskoslezské hnutí (MSH).


Duben 1992

Poslanecký klub HSD-SMS v ČNR podal (již čtvrtý) návrh na zemské uspořádání spolkového typu v ČR (podle vzoru SRN a Rakouska), respektující historické země, především samosprávu Moravy a Slezska. Text návrhu, podobně jako návrh zákona poslaneckého klubu KDU-ČSL, však byl odmítnut. Postupně se ukazovalo, že regionálně orientované moravské politické hnutí nemá naději na trvalý ohlas u občanů, počet stoupenců „moravanství“ začal pomalu klesat.

 

Červen 1992

V Olomouci vzniklo Moravské a Slezské informační centrum (MaSIC). Předsedou byl zvolen Josef Pecl.

 

5.-6.červen 1992

Proběhly parlamentní volby. Do FS se moravské politické strany nedostaly (ve Sněmovně lidu získalo HSD-SMS pod č. 4 – 4.2 % hlasů), zastoupení měla HSD-SMS jen v ČNR – 5.9 % (14 poslanců).

 

26.srpen 1992

V Brně ve vile Tugendhat proběhlo mezi ODS a HZDS jednání o zániku československé federace k 1. lednu 1993.


15.září 1992

Vznikl Moravský národní kongres (MNK).

 

 28.listopad 1992   

Celkem 24 opozičních poslanců ČNR a FS ustavilo tzv. Moravskoslezský sněm.


1.leden 1993

Československo bylo rozděleno na dva samostatné státy – Českou republiku (ČR) a Slovenskou republiku (SR).


2.leden 1993

HSD-SMS  přijalo nový název Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska (HSDMS).


16.březen 1993

Moravskoslezský sněm v Brně schválil moravskoslezskou vládu. Předsedou vlády byl zvolen poslanec Václav Kobliha (SPR-RSČ). Vláda i sněm byla složena ze členů SPR-RSČ a Moravskoslezského hnutí. Celá akce měla protiústavní charakter a nesetkala se s žádnou výraznější odezvou. Generální prokurátor dal pokyn k zahájení stíhání ve věci trestného činu poplašné zprávy.

 

23.duben 1994

V Brně proběhla zakládající valná hromada Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění (MSA).

 

7.srpen 1993

V Kroměříži jednalo předsednictvo Moravskoslezského zemského sněmu. Přítomni byli rovněž představitelé Křesťanskosociální unie, Moravské národní strany, Moravskoslezského hnutí a Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa (SPR-RSČ).

 

30.srpen 1993

Vznikla Nadace Moravská televize a rozhlas (MTR), která si kladla za cíl vybudovat celomoravské televizní a rozhlasové vysílání. Předsedou Nadace byl Jaroslav Sobotka a jednatelem Ing. Milan Horák. V červenci 1994 se Nadace pokusila o kulturní referendum. Akce nedosáhla kýženého úspěchu.

 

15.leden 1994       

HSDMS se mění na Českomoravskou stranu středu (ČMSS). 


31.leden 1994

„Česká republika přijde brzy o Moravu …  Vše, co z ní zůstane, bude jen Praha a několik pivovarů, ve kterých pivo zhořkne.“ Předpověděl to před cestou do Bělehradu ruský ultranacionalista, předseda Liberálně demokratické strany Ruska a poslanec ruské Státní dumy Vladimír Žirinovskij v slovinském turistickém středisku Bled.

 

Červen 1994

Vyšlo první číslo měsíčníku „Moravská politika“. Vydavatelem a odpovědným redaktorem těchto vlasteneckých novin byl Antonín Továrek.

 

18.červen 1994

Brněnské křídlo ČMSS se odtrhlo na protest proti programové linii předsedy JUDr. Jana Kryčera a založilo Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (HSMS) pod vedením Doc. Ing. Jana Smejkala CSc.