Památný a pověstmi opředený vrchol Bradla se také letos na Nový rok stal místem setkání Moravanek, Moravanů, příznivců země Moravy nejen z okolních obcí, ale mnohdy i ze vzdálenějších částí Moravy. Tradiční turisticko-společenskou akci pořádá náš spolek Moravská národní obec, oblastní sdružení Haná.

Přes ne zrovna ideální počasí na sraz patriotů postupně během dopoledne dorazilo přibližně dvěstě přátel s moravským srdcem. Blátivá trasa zkrápěná deštěm dala účastníkům zabrat a to především těm, kteří si vybrali za výchozí bod železniční stanice v obcích Libina nebo Nová Hradečná, z kterých je výstup nejdelší a nejstrmější. Většina přátel však vycházela z obce Lipinka stejně jako já. A právě hned v Lipince na nás čekalo první příjemné překvapení. Na jednom z rodinných domků krásně zářil jeden z tradičních symbolů moravských Vánoc – Moravská hvězda.

Ani mlhavé a uplakané počasí, které znemožňovalo výhledy do krajiny, nevzalo lidem dobrou náladu a přátelskou atmosféru. Navzájem jsme si popřáli mnoho štěstí, lásky, zdraví a úspěšný rok 2024 a to nejen pro nás lidi, ale také pro celó našu zem Moravu. Na počest naší otčiny jsme na stožár umístěný na vrcholovém skalisku společně s věrným příznivcem našeho sdružení Standou Kneblem vyvěsili novou, do dálky zářící, žluto-červenou vlajku Moravy. Ta předchozí vlála na Bradle asi pět měsíců a byla už dost potrhaná. Zároveň jsme do schránky vložili novou vrcholovou knihu. Dělá nám radost, že každý, kdo vystoupí na vrcholovou plošinu tohoto skalnatého hřebene, může zaznamenat své postřehy a pocity ze zdejšího kruhového výhledu i okolní krajiny, která si nedávno prošla kůrovcovou kalamitou. Vichřice poté dokonala dílo zkázy. Dnes už lze pozorovat pozvolnou obnovu lesa. Břízky, malé semenáčky smrků, borovic a dalších druhů dřevin postupně zaplňují dřívější planinu. Síla přírody je velká.

Vrchol Bradla byl opět nasycen vůní vzorků naší moravské slivovice a dobrá nálada se přenesla také k chatě Swenov umístěné pod skalnatým masivem Bradla. Správcem a šerifem této kamenné chaty je cestovatel, tremp, sokolník, náš kamarád a moravský patriot nominovaný Moravskou národní obcí v anketě Osobnost Moravy 2019 – Dalibor Balut. Na Swenově si mnoho patriotek a patriotů opekla kabanos, špekáčky či další dobroty. Oheň nás pěkně zahřál a tak jsme se po srdečném rozloučení mohli spokojeně vydat zpět do svých domovů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem přátelům, které neodradila ani nepřízeň počasí a po blátivých cestách dorazili na Bradlo. Láska k Moravě, zdejší krajině, přírodě a úcta k lidem, kteří obývají a spravují toto území, nás spojují a vytváří naši přirozenou identitu. 

Přátelé, přejeme vám ještě jednou úspěšný rok 2024. Nejpozději za rok se opět sejdeme na novoročním Bradle.

Za Moravu

Stanislav Blažek