Národní kulturní památka – Slovanské hradiště v Mikulčicích, kterou v minulém roce navštívilo téměř 65.000 hostů, zahájilo propagaci a přípravu jubilejní 60. návštěvní sezóny i několika desítek kulturních, vzdělávacích, soutěžních i zábavných pořadů, jež doplňují základní cíl návštěvy hradiště – poznávání  historie a archeologických dokladů počátků naší státnosti z dob Velkomoravské říše a krás místní kouzelné přírody.

Hradiště je již sedmým rokem přístupno návštěvníkům také v zimním období, a to v pracovní dny s možností prohlídky expozice II. kostela s průvodcem. Začátky prohlídek, které doporučujeme dohodnout telefonicky na čísle: 518 357 293, jsou v uvedené dny v 10.30, 12,30 a 14.30 hodin. Současně je možné, od tohoto roku nově se stejnou vstupenkou,  navštívit i vyhlídkovou věž s limitující podmínkou dobrého počasí.

V rámci zimního programového bloku NOVÝ ROK NA MIKULČICKÝCH VALECH, připravili pracovníci památníku doprovodné akce pro veřejnost a edukační pořady pro školy.

Dopoledne v pátek 17.  a v pondělí 20. ledna navštíví hradiště děti základních a mateřských škol, pro které byl připraven speciální výukový program. Jeho součástí je Pohádka o princezně Dobroslavě, seznámení se s obživou Slovanů, se staroslověnským písmem hlaholicí, velkomoravským šperkem, šatnou a zbrojnicí. Pro děti jsou také připraveny tvořivé aktivity, návštěva stálé expozice v pavilonu II a podle počasí procházka po Akropoli s poznáváním zimní přírody.

V sobotu 18. ledna se jsme mimořádně pro širokou veřejnost připravili první návštěvní den jubilejní sezóny. Zájemcům nabízíme prohlídky expozice pavilonu II s průvodcem se začátky v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin, jejichž součástí může být procházka k nové lávce přes řeku Moravu a případně i ke kapli svaté Markéty u Kopčan. Zde bude možnost prohlídky s průvodcem v době od 13.00 do 15.00 hodin. Pro zahřátí vítaných hostů bude k dispozici v hale návštěvnického centra teplý čaj a svařené víno.

V současné době připravují pracovníci Slovanského hradiště v Mikulčicích, kromě mnoha dalších  programových akcí, především VI. ročník Velkomoravské olympiády. Do nového soutěžního ročníku se přihlásilo 13 škol. Jejich žáci absolvovali školní kolo a vítězové postoupili do kola finálového, které se uskuteční v pátek 28. února 2020 na hradišti v Mikulčicích. Náplní tohoto dne budou nejen soutěžní klání ve dvou věkových kategoriích, ale také vzdělávací a zábavné aktivity pro účastníky a na závěr slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním programem. Tentýž den se uskuteční podvečerní program Norturno pod věží.

Nová 60. návštěvní sezóna začíná 21. března 2020 a první souhrnné informace o doprovodných kulturních akcích naleznete koncem ledna na webových stránkách:www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ v sekci Programy / Akce.

K návštěvě hradiště i uvedených akcí během celého roku 2020, v němž si připomínáme 60. výročí zahájení provázení na hradišti Mikulčice – Valy, srdečně zvou pracovníci památníku.

Naše motto: I V ZIMĚ MŮŽETE DO MUZEA!