Nedávno jsem zhlédl několik dílů pořadu České televize nesoucí název O korunu krále Karla. Bohužel, moje několikadenní očekávání na zastoupení moravského zámku či hradu skončilo bez úspěchu. Až díky archivu ČT se dá pochopit, proč se tak stávalo. 43členná série soutěže ze znalostí historie obsahuje totiž rovných 40 dílů z Čech a pouze 3 z Moravy, Slezsko není zastoupeno vůbec. A to se přitom nejedná o záležitosti spojené s posledními desítkami let, které jsou dlouhodobě tabuizovány. Tedy abych byl ve svém tvrzení o zamlčování našich dějin konkrétnější, uvedu pár příkladů:

1, Připojení Moravy k československému (ve své podstatě by se dalo říci českému) státu – jakožto revolučnímu aktu z října 1918 – probíhalo bez souhlasu legitimního Moravského zemského sněmu.

2, Zrušení po staletí existující zemské samosprávy k 1. lednu 1949 a vytvoření krajské soustavy, jejíž kopii máme i nyní.

3, Zamlčování existence a značného ohlasu Společnosti pro Moravu a Slezsko nejen v roce 1968, ale i na počátku 90. let 20. století.

4, Fakt, že Českou republiku (i Slovenskou republiku) vytvořili komunisté k 1. lednu 1969. Aktivně si tehdy počínal pozdější prezident G. Husák. Stalo se tak po odmítnutí požadavků statisíců lidí z Moravy a našeho Slezska.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa