Objev pozůstatků raně středověkého kostela ve Znojmě, rekonstrukce bývalých jatek v Ostravě nebo záchrana renesanční věže zámku v Moravském Krumlově, i tyto projekty získaly cenu Patrimonium pro futuro a dokládají různorodost oceněných počinů památkové péče. Slavnostní předávání cen Patrimonium pro futuro se uskutečnilo 28. listopadu na Nové scéně Národního divadla a v přímém přenosu ho vysílala Česká televize.

Skleněné sošky symbolizující podanou ruku památkové péče vyrobila podle návrhu ak. soch. Kurta Gebauera sklářská firma Lasvit. Stejný symbol se promítl také do scény a scénografie slavnostního večera. Pódium Nové scény ozdobila ruka tvořená 120 prvky ručně foukaného českého křišťálového skla ze série Herbarium Lasvit. Každý z artefaktů v sobě skrývá otisk rostliny. Motiv přírody se promítl i do zeleného ladění letošního ročníku Patrimonia pro futuro.

„Národní památkový ústav začal nejlepší počiny v památkové péči oceňovat v roce 2014. Za tu dobu se Patrimonium pro futuro stalo prestižním oceněním v oblasti kultury. Letošní 10. ročník je dokladem toho, že cena má v památkové péči své nezastupitelné místo. Osobně ji vnímám jako společenské poděkování a uznání všem, kteří se o památky dobře starají,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Slavnostní vyhlašování cen letos opět v přímém přenosu vysílala Česká televize na stanici ČT art. Mezi oceněnými památkami se významně prosadily zástupci z Moravy.

Objev/nález roku: objev nejstarší sakrální stavby přemyslovského Znojemska

V kostele sv. Hippolyta ve znojemské části Hradiště odborníci při archeologickém výzkumu v letech 2021–2022 objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů – starší kostel z 11. století ve tvaru rotundy s apsidou (kostel I) a dále novější čtvercová stavba ze 12. století s malou apsidou (kostel II).

Na základě úctyhodných rozměrů a kvality provedení je můžeme označit za hlavní kostely raně středověkého Znojemska. Archeologickým výzkumem se podařilo doložit tisíciletou kontinuitu sakrální stavby na Hradišti. Kostely I a II velmi pravděpodobně souvisely s knížecím prostředím. Ocenění převzali zástupci Archaia Brno, a vlastník, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou.

Konverze bývalých městských jatek v Ostravě zíkala hned dvě ceny

Dvě ocenění v letošním ročníku Patrimonia pro futuro získala Konverze bývalých městských jatek v Ostravě zastoupená architektem Robertem Koniecznym z architektonické kanceláře KWK PROMES a vlastník, město Ostrava.

Rekonstrukce budovy bývalých jatek se stala vítězem v kategorii PAMÁTKOVÁ KONVERZE a získala také CENU GENERÁLNÍ ŘEDITELKY NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi. Historický areál městských jatek z 80. let 19. století představuje v centru Moravské Ostravy ojediněle dochovaný industriální celek. Jatka byla v provozu až do roku 1965, pak začala postupně chátrat. Roku 2016 se městu Ostrava podařilo areál jatek odkoupit a nalézt jeho nové využití. Konverze v tomto měřítku a pro potřeby galerie je pak ojedinělá i ve středoevropském kontextu a posiluje prestiž Ostravy jako důležitého bodu na mapě kulturních center Evropy.

Cena veřejnosti míří do Moravského Krumlova

Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny PAMÁTKY DĚKUJÍ projektu záchrany renesanční věže zámku v Moravském Krumlově. Zámek stojí na místě původního hradu, který v 16. století přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel Leonardo Garo de Bisono. V roce 1945 zámek jako zázrakem přežil bombardování. Po pádu komunismu noví majitelé nevěnovali objektu dostatečnou péči. Zatékalo do střech, komíny hrozily zřícením a z arkádového ochozu věže vypadávaly kuželky přímo na nádvoří. Nakonec zámek odkoupilo město.

Záchrana renesanční věže zámku byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu a prostřednictvím expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy a zámeckých interiérů se zámek opět otevřel návštěvníkům.

Cenu za PŘÍKLADNOU SPRÁVU A PREZENTACI PAMÁTKY letos obdrželi Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín, a Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.
PhDr. Jaroslav Zezulčík se zasloužil o záchranu zámku Kunín. Podpořil obec Kunín, aby zchátralý objekt bez mobiliáře v roce 1999 převzala do vlastnictví. Díky společnému úsilí Jaroslava Zezulčíka a obce se podařilo cenný barokní zámek zrekonstruovat, doplnit mobiliářem a zpřístupnit veřejnosti.

V kategorii ZÁCHRANA PAMÁTKY byla oceněna záchrana synagogy a domu č. p. 200 v Žatci. Restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích zvítězilo v kategorii RESTAUROVÁNÍ PAMÁTKY. Vítězem kategorie OBNOVA PAMÁTKY se stala obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov a její vlastník město Jaroměř. OSOBNOSTÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE byl in memoriam vyhlášen prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace Ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Je vyhlašována od roku 2014 a během deseti ročníků bylo předáno celkem 88 ocenění.