Už jste někdy slyšeli, že v Česku existuje pyramida, která se podobá starověkým stavbám Mayů? Velká Slunečná pyramida, zasazená do malebných kopců Dunajovic na jižní Moravě, je důkazem lidské vynalézavosti a odhodlání.

Ještě pozoruhodnější je, že tuto pyramidu vytvořil jediný muž, Dominik Pecka, a to pomocí traktoru jménem „Stalinec“. Jde o neuvěřitelný příběh, který stojí za to si poslechnout.

Před druhou světovou válkou byly Dunajovické kopce rušnou zemědělskou krajinou, pokrytou mozaikou malých políček, vinic a luk. Celý hřeben těchto kopců svědčil o pracovitosti místních zemědělců. Po válce se však krajina dramaticky změnila, protože původní německé obyvatelstvo bylo vysídleno a následovala kolektivizace zemědělství.

Navzdory změnám se zvlněný terén dunajovických kopců ukázal jako nevhodný pro rovinné hospodaření. V důsledku toho se značná část území vrátila do stavu spontánně zarostlé přírody. Dnes je krajina svědkem historického zemědělského dědictví se zbytky motykou obdělávaných teras, úzkých cest a roztroušených ovocných stromů.

Neobdělávané plochy si příroda vzala zpět a dnes jsou Dunajovické kopce domovem nepřeberného množství vzácných stepních rostlin. Mezi botanické poklady, které zde najdeme, patří běžník stepní, katrán tatarský, pelyněk Pančičův a oman chlupatý. Skutečným klenotem oblasti je však mandloň nízká, která krajinu zdobí svými nádhernými růžovými až vínovými květy.

Dunajovické kopce se proměnily v jedinečnou botanickou zahradu o rozloze téměř devadesáti hektarů. Kromě bohaté biodiverzity nabízí tato oblast úchvatný panoramatický výhled na hřeben Pálavy, který se nachází na druhé straně širokého údolí.

Dominik Pecka, místní všeuměl, se vydal na pozoruhodnou cestu, aby Velkou Slunečnou proměnil v pyramidu. V 60. letech 20. století byl kopec strmě porostlý vinicemi, které vyžadovaly jedinečný přístup ke kultivaci. Pecka přišel s nápadem terasovat kopec, aby bylo obdělávání vinic lépe zvládnutelné.

Vyzbrojen svým věrným traktorem S-100, důvěrně známým jako „Stalinec“, věnoval Pecka svůj volný čas po práci tvarování dokonalých teras pyramidy. Jeho odhodlání a vize ho nasměrovaly na cestu, která navždy změnila krajinu dunajovických kopců.

Zatímco samotná Velká Slunečná se řádky vinné révy nechlubí, okolní svahy Dunajovických kopců zdobí rozsáhlé vinice. Zdejší vína, ovlivněná jedinečnými třetihorními mořskými sedimenty a půdou bohatou na spraš, si získala uznání pro svůj osobitý charakter. Vinaře z této oblasti sdružené ve spolku Dunajovské kopce spojuje společný cíl propagovat a oslavovat výjimečná vína zdejšího regionu.

Pozoruhodná pyramida, připomínající starověké mayské stavby, nabízí lekci o transformační síle lidské tvořivosti a přetrvávající kráse přírodního světa. Až tedy budete příště na jižní Moravě, nenechte si ujít příležitost spatřit tuto neuvěřitelnou pyramidu, která skutečně odporuje víře.

Zdroje: brnensky.denik.cz, kudyznudy.czidnes.cz