Přátelé Kruhu rodů Moravy a Slezska připravují na den 1. září 2018 slavnostní odhalení sochy knížete Svatopluka od sochařského mistra Svatopluka Formana.

Socha bude odhalena nad beskydskou obcí Růžďkou v okrese Vsetín a to na naučné stezce Klenov, nedaleko Svantovítových skal.

Dojezd je přes obec Růžďka lesem k 7. zastavení naučné stezky a doleva nahoru ještě asi 300m.

Slavnostnímu odhalení bude předcházet oficiální program, který začne ve 14 hod. Prostřednictvím básně a krátkého proslovu budou účastníci seznámeni o velikém významu a zásluhách Velkomoravského knížete Svatopluka, který pro obranu a záchranu slovanství sjednotil slovanské državy od Karpat až po Baltické moře. Po zdravici paní Ludmily Palátové, starostky obce Růžďka a po zdravicích přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska z celé Moravy i Slovenska, bude za doprovodu hudební skupiny ze Štramberka a první sloky písně „Jsem Moravan“, odhalena socha knížete. Celou akci bude doprovázet hudební skupina ze Štramberka. Zazní písně: “ Moravěnka rodná,“ „Moravo krásná,“ „Jsem Moravan“ a na závěr oficiální části „Slovanská hymna.“ Nakonec bude poděkováno všem dárcům a aktivním občanům, kteří se zasloužili o uskutečnění akce.

Ve volném programu si bude možno zazpívat, zatancovat i rozprávět s přáteli. Zveme všechny Moravany a Slezany, aby se akce v hojném počtu zúčastnili a pokud mají příhodné slovanské oblečení (halenky, košile) přišli v něm. Vezměte sebou i moravské a slezské vlajky. Připravíme informativní letáčky, knihy a bude možnost si zakoupit slovanské znaky, vyšívané košile, halenky, hudební nástroje. Slovanské zboží přiveze Zdeněk Říha z Brna, který vede internetové stránky Slovanská kultura. Další informace můžete získat na internetových adresách: jaru.grobcova@seznam.cz a MarieMosty@seznam.cz

Těšíme se na hojnou účast na jedné z nejkrásnějších horských, beskydských luk v těsné blízkosti vrcholu kopce Štípa.

Za Kruh rodů Moravy a Slezska Jaroslava Grobcová a Marie Procházková