V červnovém čísle časopisu Živá historie, ze kterého jsme zveřejnili reportáž Hledání česko – moravské hranice, je publikován ještě jeden pro nás Moravany zajímavý článek  – o nejasných počátcích slovanského osídlení české kotliny. Článek je uváděn na titulní stránce větami: Odkud se vzali staří Čechové? Co si Kosmas a další kronikáři vymysleli.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy