Zatím jako jediný z kandidátů na prezidenta republiky odpověděl vstřícně na naše moravské dotazy Petr Hannig

Ve své odpovědi Petr Hannig souhlasí se schválením zákonů, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha. Stejně tak by podpořil zrovnoprávnění moravské národnosti s českou, prostřednictvím  novely Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.