Kandidát KDU-ČSL do Europarlamentu Mgr. Jaroslav Suchý

Odpověď na otevřený dopis dr. J. Kvapila, zveřejněný v tomto internetovém deníku dne 8.března t. r.

Vážený pane doktore,

velice Vám děkuji za Vaše vřelá slova. Považuji Moravu za součást svého života, myšlení i politického uvažování.

Ve volbách do evropského parlamentu se rozhoduje o tom, jak budeme umět řešit problémy, které přesahují hranice jednotlivých států, ale zároveň ovlivňují život u nás doma. A jsem přesvědčen, že každá země by měla do společného evropského domu přinést to nejlepší ze své politické, ale i kulturní tradice.

Právě proto chci přinést mnohem více z toho, co jsem se naučil doma na Moravě. Podle mého názoru potřebujeme všichni více úcty k tradicím a předkům, soustředit se na rodinu, případné spory řešit raději v klidu u sklenky vína, být poctiví a řídit se zejména zdravým selským rozumem v kombinaci s otevřeným srdcem. Kulturní dědictví Moravanů má velký potenciál zlepšit atmosféru a řešení konkrétních záležitostí v celé Evropě.

Ve svém dopise se zmiňujete o uspořádání naší republiky, pražském centralismu a podobných tématech. Je dobré, že se o těchto věcech diskutuje a promýšlí se varianty, které jsou dobré pro Českou republiku i pro Moravu. Stejně jako Karel Kryl cítím, že „Morava je jiná, než Čechy,“ ale také se považuji za součást jedné republiky, ve které chci žít společně. Stejně, jako jsem byl hrdý na  to, že jsem v zahraničí reprezentoval společné Československo. Myslím, že v této době je stejně důležité, jako zmíněné diskuze, stavět se k problémům dneška pevně na ramenou předků, nestydět se za to a ukázat krásu oné odlišnosti, která dělá Moravu Moravou.

O to mi jde, a to chci prosazovat v Evropě, v Brně a kdekoli jinde.

Srdečně Vás zdraví

Jaroslav Suchý