Včera 22.3.2017 obdržel poslanec JUDr. Pavel Blažek odpověď na svou Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti od ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky. O Interpelaci poslance Blažka jsme na našich stránkách informovali 22.2.2017.

Interpelace je ke stažení v podobě, kterou obdržel JUDr. Blažek. Interpelace – Odpověď ministra Chvojky

Ing. Pavel Dohnal, Hluk, mluvčí Moravské národní iniciativy