Vážený pane doktore,

ombudsman Ceské televize nemá žádné výkonné pravomoce, nemuže úkolovat jednotlivé redaktory ani jejich nadrízené. (Navíc si ani nemyslím, že by tato konkrétní témata mela být agendou bežného zpravodajství, nebot jsou komplikovaná a nemohou být srozumitelne vysvetlena v rámci bežné  „zpravodajské“ stopáže.) Mohu však samozrejme upozornit, pripomenout, což  uciním. S tím, že by tématu zemského zrízení, federace, státoprávního usporádání mohl být venován prostor napríklad v nekterém z publicistických poradu. Tak jako tomu bylo i v některých dílech poradu Historie.cs.

S pozdravem
C. Franek
Ombudsman CT