Od poslance JUDr. Pavla Blažka, Ph.D jsme včera obdrželi odpověď předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky na jeho Interpelaci, kterou reagoval na odpověď ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ve věci neuznání moravské národnosti. Panu poslanci děkujeme za jeho aktivitu.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy