Obrátili jsme se na všech devět kandidátů na prezidenta republiky se dvěma dotazy, které se týkají moravské problematiky. Jako první odpověděl na první otázku volební tým Michala Horáčka

Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha , nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?

Pan Horáček se mnohokrát vyjádřil v tom smyslu, že současné územně správní uspořádání není vyhovující. Jelikož ze všech současných kandidátů na prezidenta objel největší množství míst v ČR, setkal se opakovaně s problémy, které toto uspořádání přináší. Například v uplynulém týdnu o tom byla řeč ve Valašském Meziříčí, které zcela nesystémově spadá pod Zlínský kraj, ačkoli historicky má výrazně blíže k Ostravě. Stejně tak je problém to, co uvádíte, tj. nerespektování historických hranic mezi Čechami, Moravou a Slezskem. Další problém je ve vztahu k EU, neboť pro potřeby administrace evropských fondů jsou kraje nepoužitelné, a tudíž muselo vzniknout ještě další členění na osm tzv. regionů soudržnosti.
Z toho plyne, že změnu současného územně správního uspořádání by pan Horáček zcela jistě podpořil. Konkrétní podoba nového uspořádání by musela vzejít z debaty s konkrétními úřady, zejména ministerstvem vnitra, ministerstvem pro místní rovoj a se zástupci samospráv. Z dosavadních debat zatím plyne jako rozumné uspořádání zmíněných osm regionů soudržnosti, ale samozřejmě připadají v úvahu i jiná možná řešení, vč. návratu k zemskému uspořádání, které bylo použito v době 1. republiky.

S pozdravem
Jiří Táborský za volební tým Michala Horáčka