Vedení Olomouckého kraje je nakloněno vyznačení zemských hranic na svém území. U silnic by umístil cedule informující, kde začíná Morava, Slezsko a Čechy. Zemskou hranici už vyznačil Pardubický kraj.

Informační cedule by se objevily u silnic na místech historické zemské hranice. Území Olomouckého kraje se dotýká hranice Čech a Moravy na silnici I/43 mezi Horními Heřmanicemi a Štíty a II/312 mezi Červeným potokem a Horní Ledčí. Hranice Morava-Slezsko protíná silnici I/44 mezi Filipovicemi a Kouty na Červenohorském sedle a II/369 mezi Ramzovou a Ostružnou.

Záměr schválil odbor cestovního ruchu, ještě jej musí oficiálně posvětit vedení Olomouckého kraje. Podle předsedy odboru Josefa Tetery dojde k oficiálnímu označení nejspíš příští rok. “Co se týče termínu realizace, bude zřejmě spadat až do příštího roku, a to s ohledem na finanční náročnost. Pokud by se však ještě v letošním roce uvolnily potřebné finanční prostředky, budeme usilovat alespoň o zajištění projektové dokumentace,” sdělil Tetera.

Označení zemských hranic silně podporuje náměstek olomouckého hejtmana Dalibor Horák. “Před dvěma lety mě zaujala akce moravských aktivistů, kteří na některých silnicích vyznačili hranice Čech a Moravy a následná rychlá reakce Pardubického kraje, který na hranicích umístil oficiální dopravní značky, které upozorňují na tuto zajímavost. Ty se nacházejí, mimo jiné, na hranicích Pardubického a Olomouckého kraje,” uvedl Horák.

Ihned s touto věcí seznámil své kolegy z Rady Olomouckého kraje a navrhl jim další vyznačení historických zemských hranic. “Bohužel to bylo v prvním roce covidové epidemie a navíc se schylovalo ke krajským volbám a tak tehdy tato iniciativa zapadla. Teď se však již zdá, že by se události mohly dát do pohybu a já pevně věřím, že se nejpozději v příštím roce označení dočkáme,” doplnil náměstkem hejtmana Olomouckého kraje.

Dalibor Horák se podle svých slov o historii zajímá od dětství a také ji vystudoval na olomoucké univerzitě. “Domnívám se, že každá vhodná připomínka místních dějin může zvednout zájem mladé generace a povzbudit vnímání skutečnosti, že žijeme na Moravě, která byla v minulosti svébytnou zemí s vlastními správními orgány,” vyjádřil své mínění náměstek olomouckého hejtmana.

Další kraj s označenou zemskou hranicí

Cedule informující o zemské hranici už dříve umístil Pardubický kraj. Záměr realizoval před dvěma lety v návaznosti na vyznačení hranice aktivisty. Vyznačování zemské hranice se věnuje například Společnost pro Moravu a Slezsko. Zástupci spolku vyjednali oficiální označení v Pardubickém a nově i Olomouckém kraji.

“Děkujeme za spolupráci vedení Olomouckého kraje. Zemské hranice jsou symbolem tradičního členění státu na Čechy, Moravu a Slezsko, jak zmiňuje preambule Ústavy. Věříme, že se je podaří oficiálně označit i v dalších krajích,” uvedl předseda spolku Ondřej Mlejnek. Společnost pro Moravu a Slezsko už iniciovala jednání s Krajem Vysočina, zvažuje oslovení vedení Jihočeského kraje, který zahrnuje moravské Dačicko.