Během mohutných oslav vzniku Československa bylo možné sledovat, jak daleko pokročila intenzivní čechizace Moravy. Během oslav prakticky nezaznělo slovo Morava, natož Moravané. V lepším případě autoři projevů použili výrazu české země, někdy se o současné České republice hovořilo jako o Čechách. Příkladem je předseda vlády ČR A. Babiš, který hned v uvítacím projevu po příjezdu německé kancléřky řekl následující – „My jsme rádi, že v Čechách investovalo 6.000 firem.“ Obdobně i bývalá čs. velvyslankyně v Rakousku M. Vašáryová mluvila o Čechách a Slovensku. Čestnou výjimkou se stal předseda Slovenské národní rady Andrej Danko ze Slovenské národní strany. Při oslavách státního svátku na Slovensku použil 30. října formulaci – „Milí bratři Češi, Moravané, Slezané…“ a později „… proto cestu národní a státní nezávislosti Slováků, Moravanů a Čechů deklarovali…“.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058331030 – v čase 12:44, resp. 12:46.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa