Je na vymazávání Moravy z myslí našich občanů používaná ďábelská metoda Overtonova okna ?

Mnohé okolnosti, například postupné vyměňování názvů, které je nedílnou součástí této ďábelské metody, by tomu nasvědčovaly. Například to, že co bylo vždy považováno za bytostně moravské je stále častěji přetíráno a nahrazováno označením české. Metoda Overtonova okna spočívá v tom, že se začne předkládat něco, co bylo dříve nemyslitelné. Jakmile si lidé na to trochu přivyknou a přestávají to hlasitě kritizovat, začne se to opakovat stále častěji. Lidé to časem podprahově přijmou za své. V případě Moravy se jedná o mezinárodně zakázanou etnocidu – v tomto případě o odnárodňování Moravanů. Nezačalo to dnes, ale už velmi dávno a tento tlak stále sílí.

Při rozboru nesvéprávného postavení, do kterého je posledních 100 let tlačena Morava a Moravané a jeho příčin, je dlouhodobé používání manipulační metody Overtonova okna naprosto zřejmé.

Výsledkem je, že Morava, která byla do roku 1918 korunní zemí, tedy jedním ze států soustátí Rakouska Uherska, už žádná práva nemá a oficiálně de facto neexistuje, protože ztratila i právní subjektivitu. Důsledkem je, že se stala nepřiznanou kolonií Čech a Prahy se všemi kulturními, politickými, i hospodářskými důsledky, které z této pozice vyplývají.

Dnes už se hraje i o duši Moravy. Tedy o to, aby se vykořenilo i moravanství, které není ničím jiným, než tím, že si lidé na Moravě stále uvědomují svou původní přirozenou národnost. Tedy že jsou Moravané.

Na jaře příštího roku bude další sčítání lidu. Budeme moci opět deklarovat svou přirozenou moravskou národnost a svům mateřský moravský jazyk. Využijme tuto příležitost, abychom opět postoupili o krok ke spravedlnosti pro Moravu a její obyvatele.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa