Minulý týden měl výročí narození Ctibor Tovačovský. To jméno je některým z vás určitě povědomé, ale čemu se říká Moravská ústava ? Dvousvazkovému spisu známému pod názvem Kniha tovačovská. Když se 4. dubna roku 1438 do rodiny Jana Tovačovského z Cimburka a jeho ženy Žofie narodil Ctibor Tovačovský, byl jeho strýc Jiří z Kunštátu osmnáctiletý […]

Číst dál →

Proč v 16. století slavily Velikonoce Čechy a Slezsko dřív než Morava ? Stavy této země přijaly císařské nařízení až o půl roku později. Pokud šel poutník roku 1584 třeba začátkem března z Čech nebo Slezska na Moravu, mohlo tak docházet k paradoxní situaci, že se, obrazně řečeno, rázem ocitl ještě v únoru. A Velikonoce […]

Číst dál →

CO SE OBČANÉ NAŠEHO STÁTU Z NAŠICH VEŘEJNOPRÁVNÍCH ANI JINÝCH TZV. „ČESKÝCH“ MÉDIÍ NIKDY NEDOZVĚDĚLI: Papež Jan Pavel II. k Moravanům při svém proslovu na Svatém Kopečku nad Olomoucem: BOJOVAT ZA PRÁVA VÁS MORAVANŮ A SVÉ VLASTI MORAVY NEJEN MŮŽETE, ALE JSTE-LI TVOROVÉ BOŽÍ, POTOM I MUSÍTE, JE TO VAŠE SVATÁ POVINNOST ! V současné […]

Číst dál →

Projev na 97. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2021 k novele volebního zákona Děkuji za slovo, pane místopředsedo.Já to zvládnu všechno v rámci faktické poznámky. Dvakrát jsem byl pozitivně zmíněn panem poslancem Výborným, takže já bych mu chtěl poděkovat, ale také bych chtěl říct, že možná ne úplně zaslouženě, protože stejný pozměňovací návrh předložili […]

Číst dál →

V uplynulých dnech spatřila světlo světa oficiálně vydána pamětní bankovka s motivem Svatého Hostýna. „Bylo vydáno 600 kusů pamětní bankovky. Vytištěna je na bankovkovém ceninovém papíře. Tento papír obsahuje vodotisk a ochranná vlákna reagující na infračervené světlo,“ uvedl Martin Herzán z Česko-rakouského mírového hnutí Karla I., které bankovku vydalo. Bankovka má dále hologram, který pod […]

Číst dál →

Rok 2021 patří mezi ty, které se vyznačují celostátní akcí, a tou je sčítání obyvatel naší země. Česká republika je obývána hlavně Čechy, ale jak velká většina jich nakonec bude, zůstává otázkou. Hlavně kvůli obyvatelům Moravy a Slezska. Většina lidí ví, že Česká republika se skládá ze tří historických zemí, tedy Čech, Moravy a Slezska. […]

Číst dál →

Pane inženýre, počátky čes. státnosti jsou spojeny s Velkou Moravou. Dnes to vypadá, že se snad na Moravany tak trochu zapomnělo. Jak je to s Velkou Moravou, současnými Moravany uvnitř ČR, případně EU? Blíží se sčítání lidu, tušíme, že tu budou spoluobčané, kteří se znovu přihlásí k národnosti moravské. Od prvního porevolučního sčítání média hlásí jako by klesající […]

Číst dál →

Důvodů je víc. Každý člověk, který se k moravské národnosti, případně i moravskému jazyku přihlásí (to je také důležité), má důvodů víc. A i jiné pořadí důvodů, podle toho jakou důležitost jim přikládá. Nemalou roli hraje odsunutí Moravy a jejího území „na druhou kolej.“ Nebo dokonce na třetí? Nebo na kterou? Po Praze, potom po […]

Číst dál →

1.      Jaká myšlenka podle Vás nyní nejvíce stmeluje představitele moravského lidu v České republice?      Moravany stmelují v zásadě dva faktory závislé na věku respondenta. Mezi starší generací Moravanů je stmelujícím prvkem hlavně vztah k historii a vědomí, že Morava byla před rokem 1918 plně autonomním státním subjektem spojeným s ostatními zeměmi habsburské monarchie pouze […]

Číst dál →

Malá úvaha na téma zdánlivě nedůležité, ale přitom s velkým případným dopadem. Sčítání lidu slouží k řadě cílů – od čistě demografických až po ryze praktické v oblastech vzdělávání, dopravy, zdravotnictví a dalších. Já tento závažný administrativní krok našeho státu vnímám i kulturně-politicky: V kontextu současného státoprávního uspořádání jako jedinou možnost vyjádřit svou zemskou identitu, a to veskrze pozitivním způsobem – z uvědomění svého vlastního […]

Číst dál →