Znáte to, dokud se Vás něco netýká, tak to ani moc neřešíte. Každý není citlivý poeta či písničkář trpící bolestmi světa. A tak jsem po mém příchodu do Rakouska především hledal rozvinutou společnost, svobodu, vzdělání, dobrou muziku a cestoval jsem. Byl jsem Čechoslovákem, ale cítil se spíš Čechem – tak, jak nás vychovávali rodiče, a […]

Číst dál →

Společnost pro Moravu a Slezsko stála na počátku snah o obnovu zemské samosprávy v roce 1968. Vrchol jejích aktivit přišel na počátku 90. let, kdy se zdálo obnovení samosprávných zemí na dosah ruky. Po zklamání z následného vývoje fungovala v udržovacím režimu. Teď zvolila nové vedení, které chce oživit její činnost. Psal se 20. květen […]

Číst dál →

Vážení a milí Moravané a přátelé Moravy, iniciativa za vyvěšování moravské vlajky vstoupila do druhé dekády. Na Moravě se dnes již oslava svátku příchodu slovanských věrozvěstů, patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje bez moravské vlajky neobejde. Po 11 letech je na seznamu obcí vyvěšujících moravskou vlajku drtivá většina Moravy – 1550 obcí. Namítnete možná, a […]

Číst dál →

Nádherně zdobená ceremoniální zbraň a reprezentativní symbol zemského hejtmana. Takový je moravský zemský meč starý tři sta let, který z historických důvodů leží na zámku v Rychnově nad Kněžnou, mimo území Moravy. Před deseti lety se jednalo o vzniku kopie určené pro Moravu, žádná ale nevznikla. Meč, který byl svého času ceremoniálním symbolem zemské autonomie […]

Číst dál →

V naší slovanské řeči se vyskytuje ve velkém měřítku slovo rod. Je od něho odvozeno mnoho jiných slov. U nás je to rodina, rodiče i slovo národ. Například v anglosaském prostředí nemají slova rodina, rodiče, národ stejný slovní základ jak je tomu u nás. Slovo národ bylo synonymem slova lid. Národ byl lid v určité […]

Číst dál →

VYZNAČENÍ HISTORICKÉ HRANICE JAKO TURISTICKÁ ZAJÍMAVOST. HLÁSÍME SE K OBĚMA ČÁSTEM NAŠEHO KRAJE, ALE PROČ SI NEPŘIPOMENOUT HISTORII? To že Pardubický kraj je podle stávajícího členění naší země vlastně „Českomoravským pomezím“ nikdo asi nepochybuje. Základní stavební jednotkou jsou okresy, které od 60. let 20. století nijak nezohledňují historické členění zemí, které jsou dnes součástí České […]

Číst dál →

SVATOPLUK – VLÁDCE MORAVSKÉ ŘÍŠE – BYL SKUTEČNÝM KRÁLEM Jedna část z rozhovoru se slovenským historiekem Martinem Homzou: Vedú sa diskusie, či bol, alebo nebol Svätopluk kráľ. Moravský historik Lubomír Havlík v roku 1994 vydal knihu Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Nik z českých historikov neprotestoval, no len čo niekto s touto myšlienkou príde […]

Číst dál →

Moravština, též moravský jazyk, je označení podoby češtiny užívané na Moravě. Termín má význam především pro odlišení od podoby jazyka užívané v Čechách, neboť fakticky jednotný moravský jazyk ani jednotné moravské nářečí neexistuje; moravské území je poměrně značně nářečně rozrůzněné, výrazně rozrůzněnější než území Čech, a to především na středomoravská, východomoravská a lašská nářečí. Moravská […]

Číst dál →

Termín – ve dnech 19. – 22. 3. 2020 Běžkařská zimní turistická výprava po krásách Jeseníků převážně po či v blízkosti moravsko – slezské státní či zemské hranice. Vhodná pro každého alespoň průměrně fyzicky zdatného sportovce – běžkaře schopného snést možné extrémní horské zimní podmínky (mrazy, sněhové vichřice). Ubytování si musí zájemci zajistit na všech […]

Číst dál →

Vážení přátelé,  líbí se vám internetové „Zprávy z Moravy“ ? Mně velmi. Jsou vyvážené, slušné, ale nebojí se vyjadřovat i k otázkám pro Moravu zásadním. Mají velký lidský potenciál posunout se časem i dál, například k internetovému rádiu a kdoví kam ještě. Nebudeme fantazírovat a pokud chceme, raději přispějeme finančně. Samozřejmě, pokud je to v […]

Číst dál →