Píše se 6. červen roku 1453 a Markrabství moravské v té době vystupuje jako samostatný právní útvar v rovném postavení s Českým královstvím v soustátí zvaném Země Koruny české. Ladislav Pohrobek byl právě zvolen na zemském sněmu ve Znojmě za moravského markraběte a stavové mu složili hold. Až poté odjel Ladislav do Prahy ke korunovaci […]

Číst dál →

Boleslav Bárta usiloval o větší samostatnost Moravy a Slezska i o lepší psychologickou péči. Za Bárty dosáhlo moravistické uskupení na počátku 90. let největšího politického úspěchu, když jeho zástupci zasedli i ve federálním shromáždění. Jsem zplnomocněn účastníky dnešní schůzky oznámit, že v půl druhé, bez jakýchkoli předběžných známek nemoci nebo nevolnosti, ke konci svého poklidného […]

Číst dál →

Že jsou to šílení pragocentrici. A co si myslí Pražáci o Brňácích? Nic. Vtipů ohledně rivality mezi Prahou a Brnem znáte možná víc. Ale kde se opravdu lépe žije a je vzájemný vztah vážně tak vyhrocený? Vtipů ve stylu „Brno je poslední obydlená zatáčka před Vídní“ najdete na internetu desítky. A Brňáci na to kontrují fórky o tom, že na […]

Číst dál →

Před pár dny mně přišel odkaz na článek nejmenovaného pisálka, kterému se nelíbí naše plakátovací kampaň, připomínající úmrtí předsedy HSD-SMS doc. Boleslava Bárty před 30. roky. Jak to tedy vlastně bylo se smrtí B. Bárty? Zatímco V. Havel hovořil o úmrtí během „poklidného diskuzního vystoupení“při setkání nejvyšších československých i republikových představitelů v slovenských Budmericích, kde se […]

Číst dál →

„Zdravím do čech“ – tento častý pozdrav komentátorů ČT naznačuje, že pro Moravu se blýská  na lepší časy a roste její samostatnost, enom nás ještě nepozdravujou….. „Češi kradou“ – tento nadpis jsem si přečetl na seznam.cz. No, tímto se jasně najevo dává, že Moravané sou kultivovanější národ.  „Česká hokejová reprezentace“- je sportovní oddíl, který je složený výlučně […]

Číst dál →

Práce na obnově fresky na brněnské Nové radnici se chýlí k závěru. Barokní výmalbu více než sto let nikdo neviděl a nebylo jasné, co přesně je na ní vyobrazeno. Na téměř všechny otázky se podařilo odpovědět restaurátorskému týmu pod vedením Martina Číhalíka. Soudnice, ve které zasedal Moravský zemský soud, vojenský sklad, vývařovna, tržnice i zasedací sál […]

Číst dál →

Zemřel za Moravu. Boleslav Bárta se z jednání s Havlem dne 31. 5. 1991 živý nevrátil. Tato slova hlásá tučný nápis na plakátech, kterými nacionalistická strana Moravané nechala v těchto dnech oblepit východ republiky. Spiklenecká teorie obviňuje prezidenta Václava Havla, že na počátku devadesátých let napomohl ke smrti tehdejšího předsedy moravistů. Plakát obsahuje i řadu […]

Číst dál →

Země bez svého lidu není ničím. Lid je jen jiný název pro národ. Lid – tedy národ, měla v úctě i demokracie. Tedy ta skutečná demokracie – demokracie bez přívlastků. Když Moravané dopustili, aby byli vydávaní za Čechy, udělali obrovskou chybu. Oni se sice většinově k češství sami nikdy nepřihlásili. Ale dovolili jiným, aby to […]

Číst dál →

Je naší radostnou povinností informovat čtenáře o novém unikátním nálezu – první zdobené velkomoravské bradatici z Moravy, jejíž fotografie nám byly zaslány na počátku května roku 2021, bezprostředně po jejím nalezení. Hlava sekery byla nalezena detektorářem, který ji spolu se souřadnicemi a dalšími údaji odevzdal Jihomoravskému muzeu ve Znojmě. Vzhledem k doposud neprozkoumané možnosti, že […]

Číst dál →

Byl-li Mojmír I. prvním historicky doloženým velkomoravským knížetem, byl Svatopluk tím bezkonkurenčně nejvýznamnějším, nejzajímavějším a nejvíce hrdosti vzbuzujícím panovníkem Moravanů. Nacházíme se na počátku druhé poloviny 9. století na území dnešní jižní a střední Moravy a jižního a středního Slovenska, kde se už několik desítek let rozkládá státní útvar, jemuž charakter říše dal kníže Mojmír. […]

Číst dál →