Pavel Trčala je jediným kandidátem ve volebním obvodu č.55, který bojuje za Moravu a bude hájit moravské zájmy v Praze. Uvědomuje si, že Morava nepotřebuje Prahu, ale Praha potřebuje Moravu. Pavel bude bojovat se vší vervou, aby se Moravě neříkalo Čechy a aby bylo obnoveno spravedlivé zemské zřízení. Pavel se nebude klanět, ale bude bojovat za autonomii Moravské země.

http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2022/08/pavel-trcala-nas-kandidat-do-senatu-v-obvode-55