Tradiční kultura je strukturálním základem společnosti. Od nejútlejšího mládí až po smrt provází její členy ve formě rituálů a rozličných kulturních statků. Je základem pro budování kulturní identity a sebevědomí jednotlivce i regionů v dnešním pestrém světě.

Česká televize jako médium veřejné služby má za úkol dle zák. o České televizi 483/1991 Sb. v pozdějších zněních, a z něj  dle § 2 a zejména odstavců c) a d) poskytovat vyváženou nabídku pořadů všem skupinám obyvatel, mimo jiné i se zřetelem na kulturu, etnický a národnostní původ a se zřetelem k rozvíjení kulturní identity všech obyvatel České republiky.

Nesouhlasíme s plánovaným zrušením Folkloriky, dlouhodobě jediného publicisticko-dokumentárního pořadu věnovaného tradiční kultuře a jejímu vývoji.

Folklorika vznikla v brněnském studiu ČT roku 2003 z  potřeby dokumentovat nepřehlédnutelný a dynamický fenomén – tradiční duchovní kulturu,  zjednodušeně označovanou jako folklor. Rozměry tohoto fenoménu jsou i pro neznalce viditelné díky tisícovým i desetitisícovým účastem na slavnostech a festivalech (Strážnice, Kyjov, Horňácko, Rožnov, Strakonice a dalších), díky existenci stovek folklorních souborů, největšímu nárůstu nových tradičních lidových muzik na světě (podle statistiky  UNESCO) a aktivit v obcích a regionech. Stejně tak jsou projevy (nejen moravské) tradiční kultury zjevné v uměleckých projevech – hudbou počínaje, filmem, divadlem a literaturou konče.

Folklorika naplňuje všechny atributy jedinečné veřejnoprávní produkce ve vrchovaté míře – spojuje prvky vzdělávání, zábavy i podpory lokální, regionální a národnostní kulturní identity. Od roku 2003 do dnešního dne bylo vyrobeno 390 dílů a vznikla tak unikátní vizuální encyklopedie tradiční kultury z celého území České republiky. Současně je do budoucna nedocenitelným archivem dokumentů o důležitých jevech a lidech. Zcela nenahraditelně ukazuje aktivní duchovní život občanů, koncesionářů veřejnoprávního média, lidí a skupin z českého, moravského, slezského venkova. Při své rozpočtové nenáročnosti je opravdovým kulturním bohatstvím dneška i zítřka.

Chápeme ekonomickou argumentaci vedení ČT, zejména s ohledem na dlouhodobé nezvyšování koncesionářských poplatků, ale v případě zrušení Folkloriky jde o zásah do samé podstaty veřejnoprávního obsahu vysílání, který stejně rozpočtové problémy nevyřeší.  Nevěříme, že vedení České televize není schopno najít úspory ve výrobě pořadů, které jsou formátem nahraditelné v privátních televizích.

Žádáme vedení České televize o pokračování výroby a vysílání pořadu Folklorika.

RNDr. Jiří Plocek
autor petice, kontaktní osoba
hudebník a publicista, bývalý rozhlasový redaktor, hudební producent
držitel ceny Classic Akademie klasické hudby, Ceny Národopisné společnosti, ceny nezávislých publicistů Žlutá ponorka, ceny Anděl, Hlavní ceny Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice

https://twnews.cz/cz-news/petice-proti-zruseni-poradu-ct-o-tradicni-kulture-folklorika