Opět jsme ve volbách neuspěli, nemáme v parlamentu ani jednoho reprezentanta, ani jsme nedosáhli na finanční podporu českého státu!!!

Pravda, ale je to ten jediný cíl? Asi tušíte, že ne, ale pořád jsou tu naléhavé otázky. Má vůbec smysl věnovat něčemu takovému jako jsou volby věnovat pozornost? Má smysl věnovat nemálo sil, práce a finančních prostředků do procesu voleb? Má smysl udržovat při životě moravské politické strany? Možná si unavená a zklamaná, mnohdy netrpělivá, většina obyvatel Moravy říká, že nic z toho nemá smysl.

Ale není to třeba také tak, že máme povinnost udržovat politické strany a účastnit se celého procesu, jehož vyvrcholením jsou opakovaně volby nejen do parlamentu, když nám systém, ve kterém žijeme, nic lepšího nenabízí?

Tu povinnost máme, protože tím říkáme sobě a okolí to, že jsme víc než jen folklorní kroužek, že jsme skupina obyvatel, kteří usilují o naplnění svých práv vládnout si ve své zemi, Moravě, že jsme regulérní národ, Moravané.

Jiří Jakub Mašek, signatář Deklarace moravského národa,