Ve čtvrtek 13. ledna 2022 představí Český statistický úřad první výsledky ze sčítání lidu, které se uskutečnilo v loňském roce. Od 10:00 hodin bude možné sledovat online přenos na webu Českých novin.

Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček a ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda budou informovat o průběhu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 a představí zjištěné výsledky. Podle našich informací z ČSÚ budou prezentovány také počty občanů, kteří se přihlásili k moravské národnosti

Pavel Dohnal

Mluvčí iniciativy Deklarace moravského národa